Sökning: "Tredje sektorn"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Tredje sektorn.

 1. 1. Återtagandeförbehåll : Och möjligheten till ett eventuellt införande av ett sakrättsligt moment

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Mattias Bertilsson; [2020]
  Nyckelord :Återtagandeförbehåll; äganderättsförbehåll; förfogandeförbud; sakrättsligt moment; sakrätt;

  Sammanfattning : Återtagandeförbehåll är en säkerhetsrätt som ger en säljare rätt att återta såld vara från en köpare om förutsättningarna för förbehållet är uppfyllda. Upplägget förhandlas fram mellan köpare och säljare och gäller således dem emellan. Det kan dock i vissa fall även bli gällande mot tredje man. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar i en föränderlig värld - En studie om organisationsförändringar inom Svenska Röda Korset

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Anette Wallin Østberg; Patrik Persson; [2020]
  Nyckelord :Svenska Röda Korset; Senmodernitet; Tredje sektorn; Förändringsprocess; Tjänstemän; Frivilliga ; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Det senmoderna samhället karakteriseras av en riktning mot ett alltmer individualiserat samhälle. Detta påverkar såväl organisationer som individer. Extra utsatta i denna samhällsutveckling är organisationerna som verkar inom tredje sektorn då de bygger på ett kollektivistiskt förhållningssätt och en solidarisk ideologi. LÄS MER

 3. 3. Intressekonflikter i kreditvärdering : Kan konkurrensens baksidor motverkas med några enklare regeländringar eller krävs en fullständig omstrukturering av kreditvärderingsmarknaden?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Arian Farhadi; [2020]
  Nyckelord :Credit rating; conflict of interest; finance; bonds; securities; kreditvärdering; intressekonflikt; finans; obligationer; rating;

  Sammanfattning : Privata kreditvärderingsinstitut publicerar, i egenskap av en oberoende tredje part, kreditbetyg som är ämnade att motarbeta informationsasymmetrier mellan investerare och emittent. På grund av issuer-pays modellen, den oligopolistiska strukturen av kreditvärderingsmarknaden samt kreditvärderingsinstitutens vinstdrivande affärsmodell hotas värderarens oberoende ställning och kapacitet att utföra och publicera de mest högkvalitativa, träffsäkra analyser. LÄS MER

 4. 4. "Vi är deras räddning i vardagen" : Stadsmissionernas betydelse i ett föränderligt välfärdssystem

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Hanisch; [2019]
  Nyckelord :Non-profit organization; Welfare System; Change; Economic support; The Public Safety Network; Recognition; Workfare; Inequality; Stadsmissioner; Välfärdssystem; Förändring; Ekonomiskt bistånd; Det offentliga skyddsnätet; Erkännande; Workfare; Ojämlikhet;

  Sammanfattning : En förändring i det svenska välfärdssystemet har pågått sedan 1990-talet, ett årtionde som i många fall anses vara en brytpunkt för den svenska välfärden. De kommande decennierna efter 1990-talet har kännetecknats av ett välfärdssystem som har blivit allt mer nermonterat. LÄS MER

 5. 5. Gör din plikt, kräv din rätt : En kvalitativ studie om uppkomsten av civilt engagemang och den tredje sektorns inträdeströsklar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lejla Grudic; [2019]
  Nyckelord :Third sector; third-sector organizations TSO ; civic engagement; social networks; thresholds; Tredje sektorn; ideella organisationer; civilt engagemang; sociala nätverk; inträdeströsklar;

  Sammanfattning : The past 10 years has been filled with an ambition to encourage the non- profit sector to become a producer of welfare services by making it easier to apply for financial aid and co-operation. Non-profit labour is described as a force that is not driven by financial gains but with the purpose to contribute to the overall welfare of the citizens. LÄS MER