Sökning: "Tredje vägen"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden Tredje vägen.

 1. 1. Politisering eller professionalism? En uppsats som undersöker om den bästa vägen till en effektiv förvaltning i utvecklingsekonomier.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rasha Khoury; [2021-08-03]
  Nyckelord :Politisering; Professionalism; Effektivitet; Policyimplementering;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker relationen mellan politisering och effektivitet i den offentliga förvaltningen. Uppsatsen undersöker fallet om utvecklingsekonomier eftersom de anses vara mindre undersökta jämfört med andra länder. Uppsatsen undersökte sambandet med hjälp av en statistik analys. LÄS MER

 2. 2. Barnmorskestudenters upplevelser av verksamhetsförlagd utbildning på förlossningsavdelning

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Viktoria Sohlin; Karin Kullgren; [2021]
  Nyckelord :Student midwife; clinical internship; midwifery internship; midwifery student’s experiences; women centered care; labour ward; qualitative design; Barnmorskestudent; klinisk praktik; barnmorska praktik; barnmorskestudenters upplevelse; kvinnocentrerad vård; förlossningsavdelning; kvalitativ design;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskans yrkesområde är inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa. Detövergripande målet i barnmorskeutbildningen är att utveckla självständiga och kompetenta barnmorskor. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) motsvarar ungefär halva studietiden och är en viktig del i barnmorskeutbildningen. LÄS MER

 3. 3. The way to higher delivery service at a freight forwarder

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Livia Engström; Elin Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Logistik; Leveransservice; Kundnöjdhet; Transport;

  Sammanfattning : Den ökande konsumtionen i dagsläget gör att behovet av logistik och logistiska tjänster ökar. Behovet av logistiska tjänster gör att allt fler företag väljer att ta hjälp av en tredje part som sköter logistik och transport åt dem, ett så kallat tredjepartslogistik-företag. LÄS MER

 4. 4. Next Generation Kettle : A Realisation of an Induction Cooktop Kettle with Automatic Deactivation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jennifer Li; Ida Östlund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In 2018 KTH alumni Frida Bylund and Linnea Kåwe investigated, on behalf of C3 Scandinavian lifestyle, a new way of boiling water on an induction cooktop. The idea was to develop an induction kettle that shuts itself off when the water reaches 100°C. LÄS MER

 5. 5. Innan snön faller : Before the Snow Falls

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Lina Lundahl; [2021]
  Nyckelord :Kreativt skrivande; Gaslamp fantasy;

  Sammanfattning : Presentation och reflektion Fröet till min historia om Ester Lärka såddes en mörk novemberkväll när jag gick genom gamla stan i Eksjö. Framför mig såg jag en gestalt i hög hatt, blodröd rock och med en silverkäpp, som försvann mellan de gamla träbyggnaderna. Tanken att det var djävulen som visat sig slog rot. LÄS MER