Sökning: "Tredjepartslogistik 3PL"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Tredjepartslogistik 3PL.

 1. 1. Effektivisering av godsflöden i terminalen : En fallstudie på Postnord AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Timur Khadizov; [2019]
  Nyckelord :Third party logistics 3PL ; warehouse; terminal layout; logistic costs; prioritization; lean; shortcomings; waste; challenges; flow of goods; cross-docking; Tredjepartslogistik 3PL ; lager; terminallayout; logistikkostnader; prioritering; lean; brister; slöseri; utmaningar; godsflöde; cross-docking;

  Sammanfattning : Background: Many processes play a critical role in making non-manufacturing operations work as optimal as possible. One of these processes that is an important part of these activities is the goods flow process. If this process does not function effectively, this can affect the entire business, which in turn will lead to huge costs and lead times. LÄS MER

 2. 2. Hur 3PLs kan skapa värde genom sitt tjänsteutbud - En studie som undersöker köpare av tredjepartslogistik och deras syn på värdeskapande aktiviteter inom sjötransport

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Hallberg; Rickard Säterö; [2018-06-26]
  Nyckelord :Third-Party Logistics; 3PL; Outsourcing; Strategic Partnerships; Trends in Freight Forwarding; Logistics Services; Purchasing; Value-adding;

  Sammanfattning : Priset har länge varit en central del i valet av 3PL-aktör, vilket resulterat i en hårt prispressadbransch. Låg marginal har i sin tur medfört problematisering i att tillföra nya innovationer inombranschen. För att bryta denna onda cirkel måste 3PL-aktörer skapa värde till deras kunder föratt rättfärdiga ett högre pris. LÄS MER

 3. 3. Prestationsmål inom 3PL : Prestationsmålens påverkan på en ekonomisk och social hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Hannes Bertilsson; Patric Freijd; [2018]
  Nyckelord :Performance targets; third-party logistics; 3PL; economic sustainability; social sustainability; sustainable development.; Prestationsmål; tredjepartslogistik; 3PL; ekonomisk hållbarhet; social hållbarhet; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this study is To investigate performance targets within a 3PLcompany and the effect they have on financial and social sustainability. To fulfil the purpose of the study two research questions has been conducted: How does a 3PL-company use performance targets to increase the company’s financial value? How are the employees affected by the present performance targets? Method – To fulfil the purpose of the study a case study has been conducted at a 3PL-company were performance targets to measure individual performance is used. LÄS MER

 4. 4. Fostering Innovation and Trust when Contracting Service Suppliers : A Case Study at a Retail Company

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Jonas Florén; Marcus Kian Rousta; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Manufacturing and retail companies outsource their logistics activities to third party logisticsproviders to focus on, and enhance, core competencies. Outsourcing is associated with severalbenefits, e.g. decreasing costs and more flexibility, but it also inherent risks. LÄS MER

 5. 5. Corporate social responsibility och dess inverkan vid inköp av globala 3PL tjänster : En fallstudie på Tetra Pak i Lund

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Robert Kezovski; [2017]
  Nyckelord :Social hållbarhet; sociala hållbarhetskriterier; CSR; 3PL och anti-korruption;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Corporate social responsibility och dess inverkan vid inköp av globala 3PL tjänster - En fallstudie på Tetra Pak i Lund Ämne: Examensarbete i logistik, 30hp Datum: 2017-05-24 Författare: Robert Kezovski Handledare: Hana Hulthén Examinator: Helena Forslund Bakgrund: GT&T är den inköpsavdelning inom Tetra Pak som tillhandahåller företaget med de transportlösningar som Tetra Pak behöver när de ska transportera olika material och färdiga produkter (Process development manager, 03-04-2017). Tredjepartslogistik (3PL) innebär användning av externa företag för att utföra logistikfunktioner som traditionellt förvaltas av tillverkningsföretag såsom transport och lagring (Skjoett-Larsen, 2000). LÄS MER