Sökning: "Tree diagram"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Tree diagram.

 1. 1. Verksamhetsutveckling rörande produktframtagning och CE-märkning

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Joakim Bergensand; Firat-Yekta Capar; [2022]
  Nyckelord :Value streaming mapping; ; Business development; Organizational structure; Lean; CE marking; 7 1 waste; Tree diagram; Värdeflödesanalys; Verksamhetsutveckling; Organisationsstruktur; Lean; CE-märkning; 7 1 slöserier; Träddiagram;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete inom Industriell Ekonomi och Produktion som handlar om MTR Techs verktygsframtagningsprocess där det saknas ett standardiserat arbetssätt. Företaget har haft problem med kvalitetsdifferenser vid produktframtagningsprocessen av inköpta och egentillverkade verktyg, likaså är de i behov av en lathund för CE-märkning, därav uppkomsten av detta examensarbete. LÄS MER

 2. 2. Visualisering av Skördardata

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Ludvig Wikström; [2022]
  Nyckelord :Data visualization; Web application; Biometria; HPR; XML; REST; API; .NET Core 6; C #; JavaScript; Datavisualisering; Webbapplikation; Biometria; HPR; XML; REST; API; .NET Core 6; C#; JavaScript;

  Sammanfattning : Datavisualisering är en vanlig metod för att öka förståelsen av data genom att omvandla den från text till bild. Genom datavisualisering kan en gigantisk mängd data omvandlas till diagram och bilder som bidrar till att ge en användare en tydlig förståelse över vad denna data representerar. LÄS MER

 3. 3. Skötsel och gestaltning av den tätortsnära skogen : ett skötselförslag för Marieholmsskogen i Mariestad

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Carolina Svantesson; [2022]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; skötselbeskrivning; urban forestry; tätortsnära natur; bostadsnära natur;

  Sammanfattning : Uppsatsen centrerar kring Marieholmsskogen vilket är en tätortsnära skog i sydvästra Mariestad. Generellt är skötseln av den tätortsnära skogen ofta bristfällig, vilket även är fallet i Marieholmsskogen. LÄS MER

 4. 4. A numerical implementation of the chirality-flow formalism

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk partikelfysik; Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Författare :Zenny Wettersten; [2022]
  Nyckelord :chirality-flow; chirality; flow; spinor-helicity; tree-level; diagram; amplitude; generator; numerical; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The chirality-flow formalism has proven to make amplitude calculations in the Standard Model analytically simple in comparison to previously established formalisms. To test the viability of the chirality-flow formalism for numerical implementations, a Chiral Automized Flow Extension (CAFE) for [email protected] has been developed to compare amplitude evaluation time scaling between the two. LÄS MER

 5. 5. The Impact of the EU Taxonomy on Greenwashing : With a Case on the Swedish Sustainable Finance Sector

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Sofia Lentfer; Lison Mavon; Sofia Stenberg; [2021]
  Nyckelord :Greenwashing; EU Taxonomy; Investors; Sustainable Financial Sector;

  Sammanfattning : Background: The trend in environmental reporting has been continuously increasing. However, there is a lack of accepted uniform standards for accreditation, standardization, and evaluation of green investments, which slows down the process of mobilizing capital to meet sustainability objectives. LÄS MER