Sökning: "Tree mapping"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Tree mapping.

 1. 1. Exploring patterns in risk factors for bark beetle attack during outbreaks triggered by drought stress with harvester data on attacked trees: A case study in Southeastern Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Nikolaos Kouskoulis; [2023]
  Nyckelord :Geography; GIS; Geographic Information Science; Forest ecosystems; Bark beetle outbreak; Southeastern Sweden; Predisposing factors; Triggering factors; Drought stress; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : ABSTRACT Raising temperatures and climate variability have intensified extreme weather events worldwide. These extremes can enhance and trigger possible pest outbreaks. Bark beetle attacks have become a major concern in regions with extensive spruce forest areas. Southeastern Sweden has faced repeated outbreaks resulting in widespread tree loss. LÄS MER

 2. 2. EU Versus Sweden – the Battle of Sustainability in Our Forests

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Ewelina Kaniecka; [2023]
  Nyckelord :Content Analysis; Earth Sciences; EU Forest Strategy; Forest Policy; Sustainable Development; Swedish Forestry Act;

  Sammanfattning : In 2021, the European Union (EU) released the New EU Forest Strategy for 2030 to improve the welfare of forests within the EU. This caused a conflict between the EU and some of its Member States. LÄS MER

 3. 3. Urban tree canopy mapping -an open source deep learning approach

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Tobias Rydlinge; [2023]
  Nyckelord :Geography; GIS; AI; deep learning; urban trees; remote sensing; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Urban trees have an important role to provide ecosystem services and to make our cities greener and more sustainable. The changing climate and densification of cities make it even more valuable to preserve and investigate in urban trees. LÄS MER

 4. 4. Framtidens handlingsplan för värme

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

  Författare :Madeleine Granlund; [2023]
  Nyckelord :värmekartering; urbana värmeöar; klimatanpassning; krontäckning; blågröna lösningar; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The summer of 2018 was a reality check for many when several heat waves made the temperature rise above normal in Sweden. Especially in urban areas, where heat can be stored more easily in the building materials, the temperature was extreme due to the creation of urban heat islands. LÄS MER

 5. 5. Verksamhetsutveckling rörande produktframtagning och CE-märkning

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Joakim Bergensand; Firat-Yekta Capar; [2022]
  Nyckelord :Value streaming mapping; ; Business development; Organizational structure; Lean; CE marking; 7 1 waste; Tree diagram; Värdeflödesanalys; Verksamhetsutveckling; Organisationsstruktur; Lean; CE-märkning; 7 1 slöserier; Träddiagram;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete inom Industriell Ekonomi och Produktion som handlar om MTR Techs verktygsframtagningsprocess där det saknas ett standardiserat arbetssätt. Företaget har haft problem med kvalitetsdifferenser vid produktframtagningsprocessen av inköpta och egentillverkade verktyg, likaså är de i behov av en lathund för CE-märkning, därav uppkomsten av detta examensarbete. LÄS MER