Sökning: "Trend Analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 1933 uppsatser innehållade orden Trend Analysis.

 1. 1. Tjejsnuset är det nya! : En kvalitativ studie om hur bilden av vitt snus konstrueras i samspel mellan media och unga vuxna, samt hur vitt snus kodas som manligt respektive kvinnligt.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Elsa Widenström Findell; Silja Jóhannsdóttir; [2024]
  Nyckelord :Vitt snus; genus; reklam; konstruktion;

  Sammanfattning : The study aims to examine the construction of the image of white snus, specifically focusing on the growing trend of female snus use. The analysis will shed light on overall perceptions and attitudes towards white snus, along with its social construction among young adults. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av hot och våld på akutmottagningar : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Jacob Persson; Melinda Jönsson; [2024]
  Nyckelord :Emergency department; experiences; nurses; nursing; threats and violence; Akutmottagning; hot och våld; omvårdnad; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld rapporteras öka mot samhällsnyttig personal och sjuksköterskor på akutmottagningar är den mest drabbade yrkeskategorin. Sjuksköterskorna beskriver att de dagligen är utsatta för hot och våld där patienter och anhöriga är utövarna. LÄS MER

 3. 3. Implementation Constraints of ERP Systems in Developing Countries

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Hanna Mekuria Fissha; [2024]
  Nyckelord :Enterprise Resource Systems; public service organizations; developing countries;

  Sammanfattning : Globally, the use of ERP systems has increased significantly. Organizations in developed and developing countries are pursuing ERP systems to stand out globally for facilitating their growth beyond their previous inhouse systems. LÄS MER

 4. 4. Peak Load Shaving Strategies of an Office Building : A Case Study at AirSon

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Azin Farzam; [2024]
  Nyckelord :Shifting Peak Load; Electricity Reduction; Measuring Peak Load; Electricity Efficiency; Building Management System; Electricity Consumption.;

  Sammanfattning : Introduction: The global demand for renewable energy is expected to grow annually due to rising electricity consumption and economic and regulatory incentives. Efficient consumption and management of electricity consumption can support this trend (shifting from fossil resources to renewable resources) and benefit companies economically by reducing peak loads, reducing subscription costs, and protecting companies' power systems and networks. LÄS MER

 5. 5. ”Är det detta du menar? – Nej, det är det verkligen inte!” En analys av konsumenters missnöje vid möten med chatbots i kundtjänst

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annie Bolmgren; Emma Axelsson; Julia Krusell; [2024]
  Nyckelord :Keywords: Chatbots; customer service; service quality; dissatisfaction; frustration; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Chatbots are increasingly being adapted as substitutes to humans in customer service. As the level of adoption increases, it becomes more important to understand the phenomenon of robots replacing humans – a new chapter in the rising digital world. LÄS MER