Sökning: "Trends"

Visar resultat 1 - 5 av 2319 uppsatser innehållade ordet Trends.

 1. 1. The role of innovation-driven SMEs in upscaling niche innovations within a regional context: An investigation of SMEs developing new mobility solutions in Västra Götaland County

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :HANI ELZOUMOR; SPIROS STRACHINIS; [2020-01-03]
  Nyckelord :SMEs; Niche Innovations; Multiple-Level Perspective; Transition Pathway; Strategic Niche Management; Electrification; Autonomous Vehicles; Connectivity; Shared Mobility; Västra Götalandsregionen; Västra Götaland County; Sustainability;

  Sammanfattning : MSc in Knowledge-based Entrepreneurship.... LÄS MER

 2. 2. Cu2O/TiO2 Nanorod Heterojunctions: Synthesis, Characterization and Applications as Solar Cells on the Nanoscale

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Edward Dellamary; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Novel solar cells are being synthesized from sustainable, non-toxic, and economic materials. All metal oxide semiconductors are one such class of these materials. LÄS MER

 3. 3. Utredning av material- och informationsflödet i ett köks försörjningskedja : - En kvalitativ studie vid NCC

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Gustav Vestberg; [2020]
  Nyckelord :Supply chain management; construction supply chain management; Informationsflöde; materialflöde; flödeseffektivitet; försörjningskedjan; bygglogistik;

  Sammanfattning : Byggbranschen karakteriseras av projektbaserade organisationer och temporära försörjningskedjor. Branschen är spridd på många aktörer och det ställer höga krav på kommunikationen mellan dem. LÄS MER

 4. 4. A Tool to Turn the Trends? : A  study of popular Euroscepticism in relation to structural aid from the EU

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Julia Möttönen; [2020]
  Nyckelord :Euroscepticism; Structural Aid; Public Opinion; the European Union; Multilevel Analysis; East-West Divide;

  Sammanfattning : This thesis examines the impact structural aid from the EU has on popular Euroscepticism – a set of critical public opinions that has been on the rise during the last decades. The study is done by operationalising both instrumental and political Euroscepticism. LÄS MER

 5. 5. Epifytiska lavar som indikatorer på luftföroreningar : en jämförelse mellan stad och landsbygd inom Karlstads kommun

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Madelen Andersson; [2020]
  Nyckelord :lichen; air pollution; lavar; lavflora; luftföroreningar; känslighetsvärde;

  Sammanfattning : Luftföroreningar har varit ett betydande problem för människor och naturen. Att lavar påverkas negativt av luftföroreningar har varit känt sedan lång tid tillbaka. Lavars känslighet för luftföroreningar är artspecifik, vilket gör att lavar kan användas som indikatorer på luftens kvalité. LÄS MER