Sökning: "Trendspaning"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Trendspaning.

 1. 1. Framtidens mat : Hur resonerar konsumenter kring matval och hållbarhet idag och för framtiden?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Alice Clivemo; Maja Svensson; [2020]
  Nyckelord :Behavior; Future food; food choices; trendspotting; sustainability; Beteendemönster; framtidens mat; hållbarhet; matval; trendspaning;

  Sammanfattning : Matval styrs av flera olika aspekter, vilket gör det komplext. Detta innebär också att det ofta är svårt att styra konsumenten att förändra sina matval till att bli mer hållbara. Studiens syfte är att ur ett hållbarhetsperspektiv undersöka hur konsumenter resonerar kring matval idag och för framtiden. LÄS MER

 2. 2. Trendspana med fokus på agil arbetsmeod & tjänstedesign : En kvalitativ studie om att hålla en agil, svensk bankorganisation ajour med omvärlden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Malm; Amelia Thylander; [2020]
  Nyckelord :Agile; Scaled Agile Framework; Trendspaningsmetod; Trendspana; Trender; Agil; Tjänstedesign; Bank; Omvärldsbevakning;

  Sammanfattning : Att förutspå framtiden är något som är av vikt för organisationer som vill hålla sig ajour med dagens snabbt föränderliga värld. Det är viktigt för företag att befinna sig på marknaden vid rätt tidpunkt och med rätt typ av tjänst eller produkt. LÄS MER

 3. 3. Den digitala teknologins integrering i trendsökningsprocessen : i fristående butiker.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alice Gruvander; Andrea Eriksson Palmgren; [2016]
  Nyckelord :Trendprognoser; inköp i butik; sortimentsplanering; fristående butik; digital teknologi;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har det blivit svårare för företagen att vara uppdaterade i de snabbt växlande trenderna. Därmed kunna möta kundernas behov här har den digitala teknologin fått en allt större inverkan. LÄS MER

 4. 4. En kulturpolitisk trendspaning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Michaela Johnsson; [2016]
  Nyckelord :Borås museum; framtidsanalys; framtidsspaning; Borås; Kulturpolitik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Produktutveckling av kompletterande funktioner till köket : med en yngre målgrupps behov i fokus

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Julia Rehnberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar examensarbete för kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, MSGC12 och innefattar 22,5hp. Kursen ingår inom fakulteten hälsa, natur- och teknikvetenskap. Examensrapporten är skriven av Julia Rehnberg som är student på Karlstads universitet. LÄS MER