Sökning: "Treriksröset"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Treriksröset.

  1. 1. Behov och inställning till ett gränsöverskridande skyddsområde för fjällräv i Sverige, Norge och Finland

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

    Författare :Erik Näsmark; Erik Strand; [2022]
    Nyckelord :fjällräv; Vulpes lagopus; skyddsområden; gränsöverskridande; Treriksröset;

    Sammanfattning : The arctic fox has been threatened by extinction in Fennoscandia since the beginning of 1900s. Even though it has been protected in Sweden, Norway and Finland for almost a century, it has not recovered and is still classified as threatened. LÄS MER