Sökning: "Treynor index"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Treynor index.

 1. 1. Diversification possibilities in the Swedish financial markets - A correlation analysis of the returns of stock, bonds and real estate

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Navid Haddad; Jacob Wergeland; [2018-07-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyse the risk-adjusted returns of Swedish stocks, Swedish fixed income gov.- bonds and real estate return over the last 8 years in combination with the time-varying aspects of the correlation between the asset classes. The method used is a time-series analysis of OMXS30, SWEGOVT115, and SX8600PI. LÄS MER

 2. 2. P/B i kombination med marknadsvärde : En studie på Stockholmsbörsen 2006 - 2016

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Anton Lundgren; Sara Ahlgren; [2017]
  Nyckelord :Price-to-Book P B ; excess return; Jensen’s alpha; Sharpe-ratio; Treynor index; market value; book value; size; small firm effect; Price-to-Book P B ; överavkastning; Jensens alfa; Sharpe-kvot; Treynor index; marknadsvärde; bokfört värde; storlek; småbolagseffekt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Denna studie är ett test av investeringsstrategi baserad på relativvärdering av multiplar. Den multipel som kommer att studeras som investeringsstrategi är Price-to-Book (P/B). LÄS MER

 3. 3. Svenska aktivt förvaltade aktiefonder - Aktivitetsgradens påverkan på förvaltningsavgiften

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Jappler; Victor Timborn; [2016-06-29]
  Nyckelord :active management; management fee; equity funds; Active Share; tracking error; turnover ratio; treynor ratio; sharpe ratio; risk-adjusted return; efficient market hypothesis;

  Sammanfattning : Background: Great attention was paid to the level of activity of Swedish actively managed equity funds inDecember 2014. The National Association of Share Investors reported Swedbank Robur to the Board forConsumer Complaints (ARN). It was the management of their funds Allemansfond Komplett and Kapitalinvestwhich was criticized. LÄS MER

 4. 4. Lönar det sig att vara aktiv som premiepensionssparare?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Simon Sand Johansson; [2016]
  Nyckelord :Premiepension; Sharpekvot; Informationskvot; Jensen s Alpha; Treynor s Index; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om 25 stycken fiktiva och aktiva premiepensionssparare har erhållit en högre riskjusterad avkastning än AP7 Såfa: Statens förvalsalternativ inom premiepensionen. Undersökningen avser både före och efter det att fondavgifter har betalats, mellan år 2006–2015. LÄS MER

 5. 5. Reviewing Exchange Traded Funds : Market dimensional impacts on profitability

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johan Burck; [2015]
  Nyckelord :Fund; Index fund; Exchange traded fund; ETF; Market Microstructure;

  Sammanfattning : Background: Ever since Sharpe, Treynor and Jensen advanced the methods of fund performance evaluation in the 60’s it has been a popular field of study in academia. As the intricacies of fund performance was untangled it became clear that paying for active management doesn’t yield higher cost adjusted returns. LÄS MER