Sökning: "Triadisk"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Triadisk.

 1. 1. Dalkurd : Ett fotbollslag mellan det lokala och transnationella

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Zekeriya Celik; [2019]
  Nyckelord :Dalkurd; transnational; local identity; diasporic football team; Kurdish identity; Dalkurd; transnationell; lokal identitet; diasporisk fotbollslag; kurdisk identitet;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate how the football team Dalkurd act locally and transnationally through their identifications, relationships and activities with other actors with whom the footballsteam interacts. The study has also focused on the tensions that arise between the local Dalkurd and transnational Dalkurd. LÄS MER

 2. 2. Att bli förklarad eller förstådd : En studie om intersubjektiv kontakt och förståelse i systemisk familjeterapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Maria Sälde Edholm; [2014]
  Nyckelord :Understanding; Intersubjectivity; Triadic intersubjectivity; Systemic family therapy; Understanding-oriented guidance; Förståelse; Intersubjektivitet; Triadisk intersubjektivitet; Systemisk familjeterapi; Förståelseorienterad vägledning;

  Sammanfattning : I denna undersökning utforskas betydelsen av intersubjektiv kontakt och delad förståelse som en väg att samskapa en förståelseorienterad vägledning i den terapeutiska processen och det dagliga familjelivet. Undersökningens syfte är att utforska båda parters upplevelse av delad förståelse och dess betydelse i systemisk familjeterapi. LÄS MER

 3. 3. Triadisk eller dyadisk relation? En studie om hur tre aktörer samverkar i olika hierarkiska nivåer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Henrik Palmkvist; Thomas Holm; [2013]
  Nyckelord :Triadisk; dyadisk; relation; nätverk; kommunikation; General Works;

  Sammanfattning : Relationer och samarbeten mellan företag är ett ämne som det forskats om under en lång tid. Genom att dela upp olika uppgifter och specialisera sig på sina kärnkompetenser bidrar det till att utvecklingen går framåt och konkurrenskraften ökar. LÄS MER

 4. 4. Dynamik och karaktär i en researrangörs affärsrelation.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Hanna Thulin; Caroline Berntsson; [2007]
  Nyckelord :affärsrelation; dynamik och karaktär; triad samt kvalitetsförbättringsprocess.; Development cooperation; Utvecklingssamarbete; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vårt syfte är att med fokus på en affärsrelation mellan en researrangör och dess hotelleverantörer undersöka dynamiken och karaktären i denna vid en kvalitetsförbättringsprocess. För att få ett djup i vår undersökning har vi gjort en kvalitativ ansats vilken är baserad på nio intervjuer. LÄS MER