Sökning: "Trigger"

Visar resultat 1 - 5 av 541 uppsatser innehållade ordet Trigger.

 1. 1. Investigating the Electron Reconstruction Efficiency at the LHCb

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Högenergifysik

  Författare :Martin Andersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : An exploratory investigation of the electron reconstruction efficiencyat the LHCb is presented. The study is done through simulations ofparticle interaction with the full LHCb detector setup, both by firingsingle particles into the detector and by generating the decay of Bmesons into J/psi K, where the J/psi decays into dileptons. LÄS MER

 2. 2. Potentiella triggers till hjärtinfarkt under julhelgen : en enkätstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anneli Olsson; Ida Thorén; [2021]
  Nyckelord :Trigger; Heart attack; Secondary prevention; Person-centered care; Trigger; Hjärtinfarkt; Sekundärprevention; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING: Kranskärlssjukdom är en av de vanligaste orsakerna till död globalt. Kunskap idag påvisar att det finns ett antal modifierbara riskfaktorer där sjuksköterskan tillsammans med det multiprofessionella teamet har en nyckelroll i det sekundärpreventiva arbetet. LÄS MER

 3. 3. Effektivitet och säkerhet av omalizumab vid behandling av kronisk spontan urtikaria

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Vikki Ta Broddene; [2021]
  Nyckelord :Kronisk spontan urtikaria; kronisk idiopatisk urtikaria; omalizumab; monoklonal antikropp; IgE; utslag; kvaddlar; nässelutslag;

  Sammanfattning : Chronic spontaneous urticaria (CSU) is defined as itchy hives with or without angioedema with a burning sensation that last for six weeks or longer and have no apparent external trigger. The disease occurs in about 1 % of the population. LÄS MER

 4. 4. Contact-induced change and variation in Middle English morphology : A case study on get

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Johanna Åberg; [2021]
  Nyckelord :Language contact; Language change; Middle English; Old Norse; Cognitive linguistics; Old English.;

  Sammanfattning : The present study explores the role of interlingual identification in contact between speakers of Old Norse and Old English. The study focuses on the word get as it occurred throughout a selection of texts in the Middle English period. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av omhändertagande på akutmottagning : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karin Ekefjärd; Hans Severin; [2021]
  Nyckelord :Care; Emergency Department; Patient care; Patient experience; Akutmottagning; Omhändertagande; Omvårdnad; Patientens upplevelser;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund  Arbetsmiljön på en akutmottagning kännetecknas av många samtidigt pågående arbetsprocesser och arbetsbelastningen är ofta hög. Patienter som uppsöker en akutmottagning förväntar sig snabba åtgärder för de akuta behov de söker för. LÄS MER