Sökning: "Triple Bottom Line"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade orden Triple Bottom Line.

 1. 1. Utvecklingen av hållbarhetsredovisning : En dokumentstudie av fyra europeiska flygbolags hållbarhetsredovisning och deras utveckling mellan år 2008 och 2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Didi Nordberg; Westien Viktoria; [2020]
  Nyckelord :CSR; sustainability; European aviation industry; development process; GRI; TBL; Carroll’s pyramide; Stakeholder theory; literature review; CSR; hållbarhetsredovisning; europeiska flygbolag; utveckling; GRI; TBL; Carroll’s pyramid; intressentmodellen; dokumentstudie;

  Sammanfattning : Företags ansvar för deras samhällspåverkan resulterade i begreppet CSR. Företagens samhällsansvar utgörs av att minimera de negativa konsekvenserna företagets verksamhet medför ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. En aktuell bransch som vänt i fokus är flygbranschen. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning inom den svenska dagligvaruhandeln Hur kommunicerar den svenska dagligvaruhandeln sitt hållbarhetsarbete relaterat till leverantörskedjan?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Taube; Linn Lennartsson; [2019-08-13]
  Nyckelord :Sustainable supply chain; retail- and food industry; triple bottom line; supplier; sustainability reporting; stakeholder theory;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Planetens naturresurser är begränsade och livsmedelsbranschen måste anpassa sig efter förändringar och ständigt arbeta med frågor om hur de kan producera och leverera maten på ett mer hållbart sätt utan att det blir för kostsamt. I samband med förändringen uppstår en komplexitet för hur företag skall hantera relationen med sina leverantörer. LÄS MER

 3. 3. Gemensam hållbarhet med delade resurser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Josefine Wennerholm; Joakim Vahtera; [2019]
  Nyckelord :Delningsekonomi; delningslogistik; business-to-business; Last Mile; Triple Bottom Line; samarbete; hållbarhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Drivkraften till hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Frankendal; Valdemar Lennartsson; Eric Witt; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; Resource alteration; Resources; Resource based-view; Triple bottom line; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: The Driving Force of Sustainability - A Case Study of Brinova Fastigheter AB Seminar date: 2019-06-05 Course: FEKH19 Business Administration: Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level Authors: Martin Frankendal, Valdemar Lennartsson & Eric Witt Advisor: Devrim Göktepe-Hultén Purpose: The purpose of this study is to examine which the driving forces are to implement sustainability in the business model and how this is implemented through a resource perspective. In the study this is analyzed in order to describe how a company's resources are organized and customized for their sustainable initiatives. LÄS MER

 5. 5. Sustainability effects of introducing legumes in traditional cropping systems : an experimental case study in Swedish context

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Jakob Rönnholm Håkansson; Ulrik Bergsland; [2019]
  Nyckelord :cropping system; legumes; optimization; profitability; sustainability;

  Sammanfattning : The agricultural sector of the world faces a growing food demand because of a growing world population. To support this growing demand, it could be necessary that agricultural production increases, this increase in production must be achieved sustainably. LÄS MER