Sökning: "Tro"

Visar resultat 16 - 20 av 1169 uppsatser innehållade ordet Tro.

 1. 16. Kvinnors upplevelse av att leva med paniksyndrom : - En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Fredrika Johansson; Sofia Wallin; [2019]
  Nyckelord :kvalitativ innehållsanalys; kvinnor; panikattack; paniksyndrom; patografi; psykisk ohälsa; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Paniksyndrom är en vanlig sjukdom, framförallt hos kvinnor. Att leva med paniksyndrom innebär en ständig rädsla för nästa panikattack, samt ofta en sämre ekonomi relaterat till sjukskrivning. Paniksyndrom blir som en funktionsnedsättning i vardagen och försämrar livskvaliteten. LÄS MER

 2. 17. pisteu/ein i Johannes Evangelium 3:1-21 : Vad menar Johannes med att tro och vad ryms inom ordets betydelsesfär?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Simon Ragnar; [2019]
  Nyckelord :Pisteuein; pistis; fides; believe; faith; trust; Joh 3:1-21; Johannesevangeliet; John; Gospel; Teresa Morgan; Rudolf Bultmann; ömsesidig; reciprok; propositionell;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 18. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med sucidal problematik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Emma Larsson; Malin Öberg; [2019]
  Nyckelord :Experience; nursing; nurse; suicide; suicide attempt; Omvårdnad; sjuksköterska; suicid; suicidförsök; upplevelser;

  Sammanfattning : BAKGRUND Suicidal problematik är ett stort folkhälsoproblem som leder till att ca 800 000 människor tar sitt liv i världen varje år. Begreppet suicidal problematik innefattar suicid, suicidförsök och suicidtankar. LÄS MER

 4. 19. Stress och patientsäkerhet : En litteraturöversikt om sjuksköterskans arbetsrelaterade stress och dess påverkan på patientsäkerheten

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Klara Bratell; Matilda Jangnäs; [2019]
  Nyckelord :Stress; Occupational stress; Nurses; Patient safety; Jean Watson; Stress; Arbetsrelaterad stress; Sjuksköterskor; Patientsäkerhet; Jean Watson;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterad stress är ett växande problem inom vården, och de krav som ställs i förhållande till otillräckliga resurser skapar en hög arbetsbelastning vilket i sin tur kan leda till stress och ohälsa. Sjuksköterskans profession innebär ett stort ansvar då hon ska ge en god omvårdnad till alla som behöver och samtidigt agera arbetsledare samt organisera omvårdnadsarbetet. LÄS MER

 5. 20. Svart Sol

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för Konst (K)

  Författare :Nikki Fager Myrholm; [2019]
  Nyckelord :måleri; sorg; begravning; död; poesi; sorgearbete; symbolik;

  Sammanfattning : Några verkar tro att sorgen är ett rum som man besöker en stund och sen går ut. Kanske som ett tonårsrum med affischer på väggarna, kläder på golvet och samlingar av glas med slattar av O’boy. Någonting man lämnar bakom sig sen. Vi som gått in i sorgens rum vet det inte är sant. LÄS MER