Sökning: "Troll"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet Troll.

 1. 1. Troll på Frontex Twitter: vilka strategier används för att skada frontex anseende?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Gustav Lindberg; [2021-09-15]
  Nyckelord :Troll; desinformation; Twitter; Frontex; Taktik;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt nättroll attackerar EU-byrån Frontex anseende i kommentarsfälten på organisationens Twitter.Teori: Uppsatsen presenterar ett teoretiskt ramverk som förklarar hur karaktärsmord fungerar och varför trollens taktiker används av vanliga användare av sociala medier. LÄS MER

 2. 2. För barn eller till barn? : Behaviorismen i Folkskolans barntidning 1903

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Fanny Engström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den under 2020-talet populära barntidningen Kamratposten är enligt redaktionen själva skriven för barnens skull, men tidningens historia går tillbaka till slutet av 1800 – talet. Tidningen hette då Folkskolans Barntidning och drevs av en folkskollärare vid namn Stina Quint eftersom hon ansåg att skolbarnen behövde ha bra texter att läsa. LÄS MER

 3. 3. ”TROLL”: a regenerating robot

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Ma Yinrong; [2021]
  Nyckelord :Self-detection; anomaly-recognition; self-modification;

  Sammanfattning : The goal of this project was to create a self-fixing system for a mo-bile robot as a part of an assisted living system in a home. To accom-plish that, a new system has been generated in this project called SAS, comprising three steps: self-detection, anomaly-recognition, and self-modification. LÄS MER

 4. 4. Trolla med normer snarare än "rätt och fel". En studie om pedagogers uppfattningar av och kunskaper kring att arbeta med genus och drama i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Efthymia Michailidou; Natalia Herraiz Caldenius; [2021]
  Nyckelord :Preschool didactics; social constructionism; gender pedagogy; norm-critical pedagogy; drama pedagogy; gender; social construction; meaning-making; children s interpretive reproduction; learning in the making; drama role; language use; norms; Förskoledidaktik; Socialkonstruktionism; genuspedagogik; normkritisk pedagogik; dramapedagogik; genus; social konstruktion; meningsskapande; barns tolkande reproduktion; lärande i tillblivelse; dramalek; kunskap; språkbruk; normer;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka pedagogers uppfattningar av och kunskaper kring att arbeta med genus och drama samt att belysa vilka eventuella utmaningar de möter i arbetet. Studien präglas av kvalitativ metod och utgår ur ett socialkonstruktionistisk perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Trolling - den mörka baksidan : En kvalitativ studie om trolling i onlinespel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Nicolas De Bernardi; William Rönnholm; [2020]
  Nyckelord :Online games; trolling; trolling tactics; Onlinespel; trolling; trollingtaktiker;

  Sammanfattning : Den ökade populariteten av onlinespel har skapat nya sätt att interagera med varandra i en virtuell värld. Spelare kan idag möta andra spelare och tävla mot varandra bland dagens populära onlinespel. Onlinespel tillför inte bara nöje utan kan också ha negativa konsekvenser på spelaren. LÄS MER