Sökning: "Trollflöjten"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Trollflöjten.

 1. 1. Orgelperspektiv på Trollflöjten. Att understryka Wolfgang Amadeus Mozarts symbolspråk i sångspelet Trollflöjten med registreringar på orgeln.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Louise Jansson; [2022-02-22]
  Nyckelord :Mozart; Trollflöjten; transkribering; symbolspråk; orgel; sångspel; libretto; klaverutdrag; orkesterpartitur; talmystik; frimurare; upplysningstiden;

  Sammanfattning : I det här självständiga arbetet har jag undersökt hur jag genom transkriberingar för orgel kan arbeta med symbolik som Mozart förmedlar i sångspelet Trollflöjten. Jag har använt mig av en processorienterad metod. LÄS MER

 2. 2. Opera för små barn, stora barn och vuxna barn

  Magister-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Operahögskolan

  Författare :Cecilia Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Barnopera; barnkultur; Trollflöjten;

  Sammanfattning : Den här texten beskriver ett personligt arbete av ett försök med att förena två kompetenser – nämligen det pedagogiska med det konstnärliga. Detta görs genom att undersöka vad som krävs för att skapa en lyckad operaföreställning för barn och unga och genom att undersöka hur jag som vuxen kan gestalta ett barn på scen. LÄS MER

 3. 3. Att spela Sor : Introduktion och Variationer över ett tema av Mozart (op. 9)

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Emil Daniel Scheid; [2015]
  Nyckelord :musik; gitarr; Fernando Sor; Mozartvariationerna; Introduktion och Variationer över ett tema av Mozart; op. 9; Trollflöjten; wienklassicism; romantik.;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med denna studie har innehållit flera aspekter. De mest centrala var att fördjupa mig i Fernando Sor och verket Mozartvariationerna. Vidare innefattade syftet att utveckla mig som gitarrist och musiker. Att skriva en såväl mångsidig som detaljerad studie och genom denna process utvecklas som interpret var ännu en aspekt. LÄS MER

 4. 4. Hur får man ”Carmen” att gå på ”Trollflöjten”? Om GöteborgsOperans kommunikation för att nå en publik med en bred etnisk mångfald

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Helena E:son Alm; [2013-02-12]
  Nyckelord :GöteborgsOperan; publik; musikteaterinstitutioner; information; tvärkulturell kommunikation; etnicitet; mångfald; annan kulturell bakgrund;

  Sammanfattning : Titel: Hur får man ”Carmen” att gå på ”Trollflöjten”? Om GöteborgsOperans kommunikation för att nå en publik med en bred etnisk mångfald Författare: Helena E:son Alm Uppdragsgivare: GöteborgsOperan Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, examensarbete, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet Termin: Höstterminen 2012 Handledare: Britt Börjesson Antal ord: 18 483 Syfte: Att undersöka de kommunikativa aspekterna av GöteborgsOperans svårigheter att nå en publik med en bred etnisk mångfald Metod: Kvalitativ studie med djupintervjuer och fokusgruppsamtal Material: Analys av samtalsintervjuer och fokusgruppsamtal med sammanlagt tio personer med en annan nationell, etnisk och kulturell bakgrund än svensk. De sju fokusgruppsmedlemmarna är studenter vid Mångkulturella Folkhögskolan i Angered, Göteborg och de tre andra har valts ut för att de utnyttjat ett erbjudande från GöteborgsOperan som delats ut i samband med Göteborgs Stads medborgarskapsceremoni till nyblivna svenska medborgare på Nationaldagen 2012. LÄS MER