Sökning: "Tros- och livsåskådningsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Tros- och livsåskådningsvetenskap.

 1. 1. ”Den moderne Prometeus”  : En analys av ondska i Mary Shelleys Frankenstein

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tros- och livsåskådningsvetenskap

  Författare :Helena Möllerström; [2020]
  Nyckelord :Frankenstein; Evil; Theories of evil; Claudia Card; Arne Johan Vetlesen; Frankenstein; Ondska; Teorier om ondska; Claudia Card; Arne Johan Vetlesen;

  Sammanfattning : The aim with this paper is to study the different portrayals of evil as seen in Mary Shelley ́s Frankenstein. The analysis of the material is supported by two theories of evil, to further establish an objective aspect to the main subjective interpretation of the content. LÄS MER

 2. 2. Icke-religion i religionsundervisningen : En analys av framställningen av sekulära livsåskådningar i läromaterial för gymnasieskolans kurser i religionskunskap från 1980 till 2015

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tros- och livsåskådningsvetenskap

  Författare :Albin Sjöholm; [2020]
  Nyckelord :lärobok; läroplan; religionskunskap; sekulär; sekularism; livsåskådning; religionskritik;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på framställningen av sekulära livsåskådningar i läromaterial för gymnasieskolans kurser i religionskunskap mellan 1980 och 2015. Studiens huvudfokus ligger på hur framställningen av de sekulära livsåskådningarna i läromaterialen liknar och skiljer sig med avseende på denna tidsperiod. LÄS MER

 3. 3. Den Levda Religionens vara eller icke vara i klassrummen : På jakt efter ett nordligt religionsdidaktiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tros- och livsåskådningsvetenskap

  Författare :Geir Felix Hyvärinen; [2020]
  Nyckelord :levd religion; religionsdidaktik; integrativ religionsundervisning; komparativ utbildning; Norden; Sverige; Norge; Finland; religionsvetenskap;

  Sammanfattning : In the seemingly ever growing, diverse, and developing fields of comparative education, specific parts of integrative processes in many countries’ religious education (RE) also appears to develop. Whereas many countries’ religious educations tend to act upon integrative aspirations, many of them take different routes as well. LÄS MER

 4. 4. Anden, Luther och feminism. En studie i pneumatologi utifrån Svenska kyrkans bekännelse och en feministisk kritik.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Tros- och livsåskådningsvetenskap

  Författare :Theresia Schavon Båvenby; [2019]
  Nyckelord :Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : This thesis aims to contribute to the theological discussion of how a critical and constructive pneumatology could be seen in the context of the Church of Sweden today. To achieve this purpose, I analyze a Lutheran view of the Holy Spirit in the confession of the Church of Sweden and a feminist criticism. LÄS MER

 5. 5. ”Så tycktes det mig efteråt.” : En studie av vad det självbiografiska skrivandet kan göra för människans självförståelse och meningsskapande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tros- och livsåskådningsvetenskap

  Författare :Matilda Aminder; [2019]
  Nyckelord :självbiografi; skrivande; narrativ; självförståelse; meningsskapande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER