Sökning: "Tros- och livsåskådningsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Tros- och livsåskådningsvetenskap.

 1. 1. Anden, Luther och feminism. En studie i pneumatologi utifrån Svenska kyrkans bekännelse och en feministisk kritik.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Tros- och livsåskådningsvetenskap

  Författare :Theresia Schavon Båvenby; [2019]
  Nyckelord :Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : This thesis aims to contribute to the theological discussion of how a critical and constructive pneumatology could be seen in the context of the Church of Sweden today. To achieve this purpose, I analyze a Lutheran view of the Holy Spirit in the confession of the Church of Sweden and a feminist criticism. LÄS MER

 2. 2. ”Så tycktes det mig efteråt.” : En studie av vad det självbiografiska skrivandet kan göra för människans självförståelse och meningsskapande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tros- och livsåskådningsvetenskap

  Författare :Matilda Aminder; [2019]
  Nyckelord :självbiografi; skrivande; narrativ; självförståelse; meningsskapande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The Core-based Worldview model

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Edwin Oldfield; [2019]
  Nyckelord :Worldview; ethics; model; worldview-model; worldview model; worldview; method of worldviews; Religion; Christianity; Hinduism; Islam; Philosophy; Kierkegaard; Nietzsche; Philosophy of Religion; Edwin; Oldfield; Worldview differentiation; Purusartha; Belief; Representationism; Interpretationism; Dispositonalism; Virtue; Världsbild; Livsåskådning; Tros- och livsåskådningsvetenskap; Religionsfilosofi; etik; filosofi; Edwin; Oldfield; Kierkegaard; Nietzsche; Purusartha; Världsbildsdifferentiering; Tro; Representationism; Interpretationism; Dispositionalism; Dygd;

  Sammanfattning : This essay starts at the proposition that there is not yet a satisfying way to differentiate between different worldviews. Although many attempts have been made, they fail in ways that are difficult to pinpoint. LÄS MER

 4. 4. Religion och sexualitet i skolan : En analys av läroböcker för religionskunskap 1

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tros- och livsåskådningsvetenskap

  Författare :Rasmus Saveman; [2019]
  Nyckelord :religion; religionskunskap; sexualitet; läroboksanalys; gymnasiet; läroplan;

  Sammanfattning : This essay is about how sexuality is written about in Swedish textbooks for the upper secondary school in Sweden according to the curriculum. Sweden got a new curriculum for the upper secondary school in 2011 and the term sexuality entered the chapter about the religion education for the first time. LÄS MER

 5. 5. Eskatologiska bilder i Kristian Gidlunds bogg : När döden tar plats i livet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tros- och livsåskådningsvetenskap

  Författare :Merja Svan Edelsvärd; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER