Sökning: "Trovärdighet relevans"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Trovärdighet relevans.

 1. 1. "Klickokratin" och de vita fläckarna : En kvalitativ intervjustudie om journalistikens demokratiska roll och framtid

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Medier, ljudteknik och teater; Luleå tekniska universitet/Medier, ljudteknik och teater

  Författare :Christelle Stenvinkel; Ängelina Ahlén; [2019]
  Nyckelord :Journalism; democracy; political communication; digitalization; social media; media reporting; Journalistik; demokrati; politisk kommunikation; digitalisering; sociala medier; medierapportering;

  Sammanfattning : Journalism is a part of the foundation of a democracy and is responsible for giving a wide view of the society, examining the authorities and making sure to give a nuanced picture of reality. With the rapid flow of information given to us by the digital media, journalism has gained tremendous competition from third parties and private individuals. LÄS MER

 2. 2. Influencer Marketing : Relationen mellan företag och Influencers

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Amanda Kreuger; Sabina Broman; [2018]
  Nyckelord :Influencer Marketing; social media; marketing; trust; image; brand; relevance; business relationships; Influencer Marketing; sociala medier; marknadsföring; trovärdighet; image; varumärke; relevans; arbetsrelation;

  Sammanfattning : Idag är sociala medier en stor del i dagens samhälle och det kan ses mer eller mindre som en självklarhet är ständigt vara uppkopplad. Dessa sociala plattformar har öppnat upp för en ny typ av marknadsföring, nämligen Influencer Marketing. LÄS MER

 3. 3. Mellan himmel och jord En kvalitativ studie om medlemmars syn på Svenska kyrkan Eva Klang Staxäng Uppsats/Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Medie och kommunikation MK1500 Nivå: Grundnivå

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Eva Klang Staxäng; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Medie- och kommunikation MK1500Nivå: GrundnivåTermin/år Vårterminen 2017Handledare: Marie GrusellKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 44Antal ord: 15 952Nyckelord: Svenska kyrkan, medlem, sekularisering, symbolvärde, kommunikation, församlingsblad, socialt kapital, Dutiful Citizen, Actualizing CitizenSyfte: Syftet med studien är att undersöka medlemmars syn på samfundet Svenska kyrkan.Teori: Robert D. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieelevers informationskompetens

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Josefin Prahl Heinesson; [2017]
  Nyckelord :Informationskompetens; Gymnasiet; Källkritik; Relevans; Trovärdighet; Kognitiv auktoritet; Information literacy; Utvärdera; Evaluation; Credibility; Relevance; Student; Elev;

  Sammanfattning : Todays youth faces difficulties when navigating on the World Wide Web where they constantly face an infinite amount of information. Therefore it has never been as important to equip the adults of tomorrow with the information literacy skills they need to be able to navigate and successfully evaluate the information. LÄS MER

 5. 5. Influencer-marketing - En granskning av marknadsföringslagen och fördelningen av det juridiska ansvaret

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Henrik Theander; [2017]
  Nyckelord :Affärsjuridik; Handelsrätt; Influencer; Influencer-marketing; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Abstract Marketing is continuously changing and requires constant development to challenge consumers. Through the first blogs, a new marketing portal was created that was more penetrating than traditional advertising. From this, influencer marketing, i.e. LÄS MER