Sökning: "Trovärdighet"

Visar resultat 1 - 5 av 1196 uppsatser innehållade ordet Trovärdighet.

 1. 1. POLISSTUDENTERS UPPFATTNINGAR OM PARTNERVÅLD : En kvantitativ studie om hur manliga och kvinnliga polisstudenter uppfattar offrets trovärdighet och partnervålds allvarlighetsgrad beroende av offrets kön

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Amanda Karlsson; Caroline Lidberg; Johanna Joo; [2023]
  Nyckelord :Partnervåld; könsskillnader; polisstudenter; uppfattningar; trovärdighet; allvarlighetsgrad;

  Sammanfattning : Studien har undersökt skillnader i manliga och kvinnliga polisstudenters uppfattningar gällande partnervålds offrets trovärdighet och partnervåldets allvarlighetsgrad samt om det är beroende av offrets kön. En enkätundersökning bestående av två vinjetter genomfördes. LÄS MER

 2. 2. Ett, två, tre - alla ska mé : Effekten av den tillgängliga lärmiljön med koppling till den tidiga läsinlärningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Josefin Lindoff; Camilla Riishøj; [2023]
  Nyckelord :adaptations; prerequisite for learning; special education teacher; early literacy; accessible learning environment; Anpassningar; förutsättning att komma till lärande; speciallärare; tidig läsinlärning; tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Riishøj, Camilla och Lindoff, Josefin (2023). Ett, två, tre - alla ska mé. Effekten av den tillgängliga lärmiljön med koppling till den tidiga läsinlärningen. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Kvalitet på hållbarhetsrapporter inom skogsbranschen : En kvalitativ innehållsanalys om kvaliteten i skogsbranschens hållbarhetsrapporter utifrån trovärdighet och relevans 

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Rebecka Slivo; Isabell Slivo; [2023]
  Nyckelord :GRI; sustainability reports; sustainability; quality; stakeholder; legitimacy; credibility and relevance; GRI; hållbarhetsrapporter; hållbarhet; kvalitet; intressent; legitimitet; trovärdighet och relevans;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Hållbarhetsrapporter blir allt viktigare för företag över hela världen till följd av samhällets fruktan och oro för miljöförstöringar, växthuseffekten, klimatförändringar och även mänskliga rättigheter där metoder rörande ett socialt ansvar uppmuntrats. Skogen framstår som viktig för hållbara material och produkter då den redogörs som väsentlig i klimatomställningen. LÄS MER

 4. 4. Akustisk eller digital orkester? : En undersökning om hörbara skillnader mellan akustisk och digital orkester och vilken som föredras

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Denniz Nordin; [2023]
  Nyckelord :akustisk orkester; digital orkester; dynamik; mixning; trovärdighet; rumsklang; stereobredd;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks skillnader mellan akustisk och digital orkester och vilken versionden allmänna lyssnaren utan särskilda musikproduktionsförkunskaper föredrar. Studien utgårfrån den digitala versionens perspektiv och fokuserar på hur en digital orkester kan redigerasför att låta akustisk. LÄS MER

 5. 5. Digitalization of Management Maturity Model M3 : A case study about a company’s maturity levelin respect of compliance management

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Rebecka Tottmar Virsand; Therése Sjöstedt; [2023]
  Nyckelord :maturity; digitalization; compliance management; competitive advantage; mognadsmodell; digitalisering; compliance management; konkurrensfördel;

  Sammanfattning : The constant rise of stronger technical standards along with expectations for openness  from stakeholders have left businesses in a vulnerable position that threatens their  reputation and viability. There is a need for management standards in order for  companies to have guidelines to follow and know how to work correctly.. LÄS MER