Sökning: "Trovärdighet"

Visar resultat 1 - 5 av 1280 uppsatser innehållade ordet Trovärdighet.

 1. 1. “Förvaltningsrätten finner inte skäl att frångå läkarnas samstämmiga bedömning” - En studie om uttryck för makt i psykiatrisk tvångsvård.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Helena Eklund; Catherine Laska; [2024-03-19]
  Nyckelord :Psykiatrisk tvångsvård; psykiatri; makt; kategoriseringar; avvikelse; normalitet; trovärdighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och förstå hur makt uttrycks och utövas i bedömningar om behov av psykiatrisk tvångsvård. Frågeställningar i studien berör hur sociala kategoriseringar kommer till uttryck, hur föreställningar om normalitet och avvikelse uttrycks och hur uttryck för makt syns i språkliga formuleringar. LÄS MER

 2. 2. “Jag skiter i att det är fejk, det är förjävligt ändå”. Unga svenskars uppfattning om eller hur fake news påverkar deras och andras politiska ståndpunkter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lova Jarnerup; Ella Linnér; [2024-03-04]
  Nyckelord :Fake news; politisk tillhörighet; trovärdighet; förtroende; fake news; political stance; credibility; trust;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine if or how politically active Swedish youths, 20-30 years, perceive that fake news affects their and others political positions. Fake news is a phenomenon that has grown remarkably in the last few years. LÄS MER

 3. 3. TikToks Påverkan: En studie om recensioners påverkan på TikTok-användare : - Inom Elektronisk Word-Of-Mouth

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Lorita Maqedonci; Vanesa Voca; [2024]
  Nyckelord :EWOM; positiv negativ WOM; e-handel; OCR; IACM; TikTok; och sociala medier;

  Sammanfattning : Titel: TikToks Påverkan: En studie om recensioners påverkan på TikTok-användare – Inom elektronisk Word-Of-Mouth. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Lorita Maqedonci och Vanesa Voca Handledare: Martin Ahlenius Datum: 2024 - Januari Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur recensioner på TikTok påverkar användare genom elektronisk Word-Of-Mouth (eWOM). LÄS MER

 4. 4. Implementering av GRI-standarder och riktlinjer: Fördelar och Utmaningar i Hållbarhetsredovisningen : En kvalitativ studie av svenska statliga företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Ivarsson; Sofie Skalberg; [2024]
  Nyckelord :Sustainability reporting; Global Reporting Initiative GRI ; Legitimacy theory; Institutional theory; Stakeholder theory; Swedish state-owned companies; Hållbarhetsredovisning; Global Reporting Initiative GRI ; Legitimitetsteorin; Institutionell teori; Intressentteorin; Svenska statliga bolag;

  Sammanfattning : Titel: Implementering av GRI-standarder och riktlinjer: Fördelar och Utmaningar i Hållbarhetsredovisningen. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. Författare: Sofia Ivarsson och Sofie Skalberg. Handledare: Jean Claude Mutiganda. LÄS MER

 5. 5. Förmågan att uttrycka sig är väsentlig : Civilsamhällets syn på asylutredningen i relation till makt och trovärdighet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Freja Johansson; Hanna Nilsson; [2024]
  Nyckelord :Asylum; asyluminterview; voluntary worker; power; migration; social work; Asyl; asylintervju; frivilligarbetare; makt; migration; socialt arbete;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how social workers in migrational non profit organizations in Sweden experienced the asylum investigation process. Furthermore to show how their experience of the asylum interview could be understood in relation to power and their opportunities to be supportive to the asylum seekers. LÄS MER