Sökning: "Trovärdighetsbedömningar"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Trovärdighetsbedömningar.

 1. 1. Den känslomässiga (barn-) offret-effekten : Jag tror på dig mer om du uppträder som förväntat

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Daniel Bertilsson; [2019]
  Nyckelord :Känslomässiga offret effekten; Trovärdighetsbedömningar; Avvikelse mot det förväntade; Känslor; Barn;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att se om ett ledset framfört vittnesmål jämfört med ett argt, glatt, samt neutralt vittnesmål upplevs som mer trovärdigt. Denna studie är en replikering av Wessel et al. (2015) med några undantag, samt tillägg. Wessel et al. LÄS MER

 2. 2. Tidigare förhör som bevis i brottmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isak Lööf; [2019]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; straffrätt; criminal law; bevisrätt; evidence law; bevisvärdering; processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar tidigare förhör som bevis i brottmål och undersöker frågan om när tidigare förhör får föredras som bevis i domstol, tidigare förhörs upptagningsformer och om man kan lita på att de är korrekta samt bevisvärderingen av tidigare förhör. Vittnen, målsägande och tilltalade i brottmål behöver i Sverige som huvudregel framträda personligen för muntliga förhör i domstol. LÄS MER

 3. 3. Trovärdighetsbedömningar och sexuell läggning : Metoder för att fastställa sexuell läggning och rätten till värdighet, integritet och privatliv i asylärenden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Stephanie Köpsell; [2019]
  Nyckelord :Trovärdighet; sexuell läggning; trovärdighetsbedömningar; värdighet; integritet; privatliv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Rättssäkerhet - en asylprocessuell illusion? Om rättssäkerhet i förhållande till subjektiv påverkan vid trovärdighetsbedömningar.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erika Örtengren; [2017-04-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att undersöka huruvida bevisvärderingen i asylprocessen i form av trovärdighetsbedömningar av flyktingars asylberättelser, är ett rättssäkert bevisvärderingsinstrument. Undersökningen har kretsat runt en tes om att trovärdighetsbedömningarna saknar teoretiska instrument för styrning i tillräcklig utsträckning, och att vissa psykologiska felkällor, i form av subjektiv påverkan hos beslutsfattare och asylsökande, därför inverkar på besluten i så stor omfattning att de i slutändan är bristfälliga mot bakgrund av rättssäkerheten. LÄS MER

 5. 5. Trovärdighetsbedömningar av asylsökande med traumatiska minnen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Andersson; [2017]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; asyl; trovärdighetsbedömning; traumatiska minnen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The right to seek asylum is a fundamental right for all refugees worldwide. In order to receive status as a refugee, the person must feel a well founded fear of being persecuted upon returning to his country of nationality. LÄS MER