Sökning: "Trovärdighetsbedömningar"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Trovärdighetsbedömningar.

 1. 1. Webbläsartillägg för trovärdighetsbedömningar av källor : - baserat på bibliometrisk data tillhandahållet av Wikidata

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Andreas Henriksson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Genom de senaste åren har en mängd olika försök till verktyg som bedömer trovärdigheten för länkar växt fram. Dessa verktyg har oftast ett gemensamt problem i bedömning vilket är människan. Att ha människans åsikter som en del av trovärdigheten gör att bedömningen blir lättmanipulerad och därför inte trovärdig. LÄS MER

 2. 2. En trovärdig sexuell läggning - Om migrationsdomstolarnas trovärdighetsbedömningar i asylärenden med sexuell läggning som skyddsgrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Larsson; [2020]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; asylrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : According to Swedish law, those who are persecuted because of their actual or attributed sexual orientation have the right to obtain refugee status. However, such asylum cases are often difficult to assess, as there is often no evidence. LÄS MER

 3. 3. Den känslomässiga (barn-) offret-effekten : Jag tror på dig mer om du uppträder som förväntat

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Daniel Bertilsson; [2019]
  Nyckelord :Känslomässiga offret effekten; Trovärdighetsbedömningar; Avvikelse mot det förväntade; Känslor; Barn;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att se om ett ledset framfört vittnesmål jämfört med ett argt, glatt, samt neutralt vittnesmål upplevs som mer trovärdigt. Denna studie är en replikering av Wessel et al. (2015) med några undantag, samt tillägg. Wessel et al. LÄS MER

 4. 4. Har golare några polare? - En rättsvetenskaplig undersökning av bevisvärdet av en kronvittnesutsaga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexandra Stakovska; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; kronvittne; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In November 2019, a special investigator was given the assignment to analyze if there is a need to introduce a so called crown witness system in Sweden. A crown witness is a suspect that receives a reduced sentence for participating in the investigation or testifying of another´s criminal act. LÄS MER

 5. 5. Tidigare förhör som bevis i brottmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isak Lööf; [2019]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; straffrätt; criminal law; bevisrätt; evidence law; bevisvärdering; processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar tidigare förhör som bevis i brottmål och undersöker frågan om när tidigare förhör får föredras som bevis i domstol, tidigare förhörs upptagningsformer och om man kan lita på att de är korrekta samt bevisvärderingen av tidigare förhör. Vittnen, målsägande och tilltalade i brottmål behöver i Sverige som huvudregel framträda personligen för muntliga förhör i domstol. LÄS MER