Sökning: "Truls Brorsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Truls Brorsson.

  1. 1. Att arbeta kompenserande inom ämnet idrott och hälsa gentemot elever inom Autismspektrumtillstånd

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Truls Brorsson; Fredrik Hansson; [2020]
    Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; AST; Flexibilitet; Fysisk aktivitet; Förutsägbarhet; Idrott och hälsa; Likvärdighet;

    Sammanfattning : Kunskapsöversikten redogör för hur autismspektrumtillståndets (AST) egenskaper kan uttrycka sig i skolan samt hur i sin profession idrottslärare kan arbeta kompenserande för dessa. Skolans syfte är att ge en så likvärdig utbildning som möjligt, vilket kräver en förståelse och ibland en pedagogisk planering utifrån individens egenskaper. LÄS MER