Sökning: "Trummor"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade ordet Trummor.

 1. 1. Relationen mellan instrumentet och idén

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Anton Olsson; [2021-09-22]
  Nyckelord :Komposition; Trummor; Kreativitet; Analys; Tonal Tolkning; Kompositionsprocess; Kompositionsteknik; Huvudinstrument; Bi-instrument; Intuitivt skapande;

  Sammanfattning : Följande arbete är en studie om hur valet av instrument kan påverka en kompositionsprocess och det klingande resultatet. För att kunna utveckla sin kompositionsmetod och synliggöra upplevda kreativa blockader skriver författaren tre stycken till sitt instrumentala projekt Dartanjang. LÄS MER

 2. 2. "Men vad händer om allt blir digitaliserat?" : En kvalitativ studie om trumlärares syn på digitala verktyg i trumundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Mattias Nygren; [2021]
  Nyckelord :Digitala verktyg; artefakter; digital kompetens; instrumentundervisning; trumundervisning; trumset; trummor; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Föreliggande studie ämnar att med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv synliggöra och problematisera trumlärares syn på digitala verktyg i trumundervisning. För att undersöka detta genomfördes sju enskilda semistrukturerade intervjuer med trumlärare från gymnasieskolor med estetiska program. LÄS MER

 3. 3. Mekanisk och musikalisk : Hur trummisar och slagverkare uppfattar sin övning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Erik Lundin; [2021]
  Nyckelord :Övning; informellt lärande; formellt lärande; musicking; musika; trummor; slagverk; mekanisk; musikalisk;

  Sammanfattning : Studiens syfte är undersöka om det finns korrelation mellan synen på övning och erfarenheter av instrumentalundervisning. Detta diskuteras utifrån begreppen mekanisk och musikalisk övning, där mekanisk övning handlar om att lägga fokus på koordination och fysisk prestation och musikalisk övning definieras som upplevelsen av att musicera. LÄS MER

 4. 4. Komposition utifrån influenser : Hur transkription av trumslagare kan influera en kompositionsprocess

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för jazz

  Författare :Joel Sellgren; [2021]
  Nyckelord :Jazz; composition; transcription; drums; Jazz; komposition; transkription; trumspel; trummor;

  Sammanfattning : In this project, I have used material gathered by transcribing two meaningful drummers in the history of jazz, Elvin Jones and Eric Harland, in order to create original compositions. The transcription process is discussed, as well as how I took inspiration from a few of the phrases I found interesting, and tried to create new material based on those ideas. LÄS MER

 5. 5. Trumsetets funktioner och roller : Ensemblemusikers upplevelser av två deltagande trumslagare i en ensemble

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Daniel Persson Caesar; [2021]
  Nyckelord :Trummor; roller; ensemble; musikalisk funktion;

  Sammanfattning : I detta självständiga arbete har jag undersökt ensemblespel med två deltagande trumslagare, där fokuset låg på ensemblemusikernas uppfattning av en sådan situation. Det var även av intresse att se om trumslagarens funktion i ensemblen ändrades och undersöka möjliga strategier för att förbereda ensemblespel med två trumslagare. LÄS MER