Sökning: "Trust in news media"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden Trust in news media.

 1. 1. Can generalised trust in news media change media exposure patterns?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Grėtė Kaulinytė; [2020-10-12]
  Nyckelord :Trust in news media; media trust; media exposure; media exposure; intentional news avoidance; intentional news avoidance; online or social media; alternative political media; attitude-consistent media; counter-attitudinal media;

  Sammanfattning : The question of how trust in news media relates to news media exposure patterns attracts considerable attention from both scholars and society in general. Many previous studies have found that trust in news media positively relates to mainstream media exposure and negatively relates to non-mainstream media exposure, including online and social media news. LÄS MER

 2. 2. Generation Z och förtroendekrisen - en studie om mediemisstro hos unga

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Rebecka Adin; Sara Höglund; [2020-02-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The aim of the study is to investigate how young adolescents aged 16 to 29 argues and motivates a distrust in the traditional news media.Theoretical framework: Institutional trust, Dunning Kruger effect, Uses and gratification, Confirmation bias. LÄS MER

 3. 3. Otrygghet på svenska redaktioner. Hat, arbetsbelastning eller utLASning? En översikt av svenska journalisters arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Elias Liljeström; [2020]
  Nyckelord :Journalists’ and job security; Hate and intimidation; News media; Sweden;

  Sammanfattning : Although the Nordic countries have consistently ranked at the top of the Press Freedom Index for the last decade they aren’t a monolith, untouched by the rise of populism, authoritarianism and its frequent attacks on the press; a scourge of democratic nations during the last vestiges of the 2010s. Nor have their media managed to escape the rocky seas of finding viable market solutions in an increasingly accelerating and expanding digital reality. LÄS MER

 4. 4. "Several media reports today" – A comparative analysis of discursive practices within Swedish immigration critical media and public service media

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Gustaf Rossi; [2020]
  Nyckelord :Discourse Analysis; Fake News; Fria Tider; Immigration; Nyheter Idag; Sveriges Radio; Sveriges Television; Swedish Election; Swedish Politics;

  Sammanfattning : Syftet med den här masteruppsatsen är att förstå nyhetsdiskurser i public service och invandringskritiska alternativmedier i Sverige. Uppsatsen fokuserar på hur de fyra största politiska partierna behandlar invandringsfrågan månaden före det riksdagsvalet 2018. LÄS MER

 5. 5. Gestaltning i coronapandemin : En kvalitativ studie av Aftonbladet och SVTs rapportering

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Amanda Hällsten; Elin Janeröd; [2020]
  Nyckelord :SVT; Aftonbladet; corona; pandemic;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to study how events associated to the coronavirus has been portrayed in the Swedish newspaper Aftonbladet and the public service-company SVT. To concretize the aim, we formulated two questions; is there any overall differences and similarities between SVT and Aftonbladets way to angle their news, if the answer is yes, what are the differences and similarities, do SVT’s and Aftonbladet’s reporting differ in terms of storytelling techniques in the articles associated to the coronavirus, if the answer is yes, what are the differences and similarities. LÄS MER