Sökning: "Trycksår upplevelse"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Trycksår upplevelse.

 1. 1. Patientens upplevelse av att leva med trycksår : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Taghi Akhlaghi; Alexander Kjell; [2020]
  Nyckelord :Experience; pain; pressure ulcer; prevention; suffering;

  Sammanfattning : Background: Pressure ulcer are one of the most common healthcare injuries and is a challenge for healthcare professionals. A pressure ulcer occurs from pressure or shear or a combination of both and it is mainly the elderly who are at risk. Pressure-relieving aids are used to prevent the pressure ulcer. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att leva med trycksår : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eugenia Liljedahl; [2020]
  Nyckelord :Livskvalitet; Patienttillfredsställelse; Smärta; Trycksår;

  Sammanfattning : Bakgrund Trycksår är ett vanligt förekommande problem i vården med en behandlingstid som kan sträcka sig över flera månader eller år innan läkning. Trycksår uppstår på grund av vävnadsbelastning, men mekanismerna genom vilka belastningen leder till vävnadsnedbrytning är inte helt kända. LÄS MER

 3. 3. Patienters erfarenheter att leva med trycksår

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Elisabeth Jonsson Viklund; Hafso Mohamed; [2020]
  Nyckelord :Trycksår; omvårdnad; lidande; upplevelse av; Litteraturstudie; Pressure ulcers; experience of; nursing; Literature study;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är en lång process för patienterna att behandlas för trycksår. Det är både en psykisk och fysisk utmaning, inte bara för patienterna utan även för anhöriga.  Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters erfarenhet av att leva med trycksår. LÄS MER

 4. 4. Patientens upplevelse av att leva med trycksår : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Linn Korsrud; Theresa Vormelker; [2020]
  Nyckelord :leva med; patient; trycksår; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är ett stort omvårdnadsproblem inom hälso- och sjukvården och anses som en vårdskada. Det är en skada som uppkommer i den underliggande vävnaden eller i huden. Ett trycksår kan vara ett resultat av en inadekvat vård eller att patienten lider av en bakomliggande sjukdom. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av kateterisering och att leva med urinkateter : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Martin Wärnberg; Mikaela Hagemark; [2020]
  Nyckelord :Catheter-related infections; Psychological distress; Quality of life; Self care; Urinary catheterization; Egenvård; Kateterrelaterade urinvägsinfektioner; Livskvalitet; Psykiskt lidande; Urinvägskateterisering;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Bakgrund  Kateterisering av urinblåsan är en vanligt förekommande behandlingsåtgärd inom hälso- och sjukvården som kan vara indicerad vid exempelvis urinretention och residualurin efter miktion. Kateterisering kan orsaka komplikationer, såsom urinvägsinfektioner och urinläckage, vilket kan medföra lidande. LÄS MER