Sökning: "Trypanosomiasis"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Trypanosomiasis.

 1. 1. Riskbedömning och val av betesmark för boskap i torra till halvtorra områden i Kenya

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Emma Höök; [2013]
  Nyckelord :riskbedömning; risk assessment; risker; risks; kenya; massaj; massai; boskap; livestock;

  Sammanfattning : The Rift Valley i Kenya utgör ett hem för de pastorala massajerna. De baserar primärt sitt leverne på kött, mjölk samt blod, därför är vikten av boskap av stor betydelse. För att upprätthålla en god och uthållig produktion bör flertal parametarar beaktas. LÄS MER

 2. 2. Production objectives and selection criterions of three endemic ruminant breeds in The Gambia and Senegal

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Ignacio P. Garcia L.; [2012]
  Nyckelord :Production objectives; selection criteria; N’Dama; Djallonké; West African Dwarf goat; PRA; The Gambia; Senegal;

  Sammanfattning : Livestock plays a major role in the livelihood of poor rural communities, being the source of tangible and intangible benefits. The objective of this study was to analyse the production objectives and selection criteria for cattle (N’Dama) and small ruminants (Djallonké sheep and West African Dwarf goat) in The Gambia and Senegal. LÄS MER

 3. 3. Trypanosomiasis betydelse för boskapshållning och vilda djur i Afrika

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Isabelle Scharin; [2011]
  Nyckelord :Trypanosomiasis; nagana; boskap; Afrika; tsetse; vilda djur;

  Sammanfattning : Trypanosomiasis hos djur, Nagana, är ett problem för djurhälsa och ekonomi i stora delar av Afrika. Sjukdomen orsakas av parasiten trypanosoma som sprids mellan vilda och tama djur och människor via tsetseflugor. Den orsakar nedsatt produktion och ökad dödlighet. LÄS MER