Sökning: "Tua Lindquist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tua Lindquist.

 1. 1. Discursive Identity Construction in Populism : A Case Study on Fidesz and PiS

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tua Lindquist; [2019]
  Nyckelord :Law and Justice party; Fidesz; populism; identity construction; the Self and the Other; discourse analysis;

  Sammanfattning : This thesis investigates discursive identity creation used in the discourses of the governing populist political parties of Hungary and Poland, Fidesz and PiS. Considering the important role construction of social identities play in populism, this article argues that we need to enhance our understanding of how the Self and the Other is described and used in populist discourse. LÄS MER

 2. 2. Köpenhamnsdilemmat : En debattanalys av EU:s normativa konflikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tua Lindquist; [2016]
  Nyckelord :Copenhagen Dilemma; European Union; Article 7; Article 2; Köpenhamnsdilemmat; Europeiska Unionen; Artikel 7; Artikel 2;

  Sammanfattning : Europeiska Unionens arbete är mångsidigt, och innefattar även normativa delar. Principer om demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter finns exempelvis fördragsstadgade i Artikel 2 i Lissabonfördraget. LÄS MER