Sökning: "Tuberkulos"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet Tuberkulos.

 1. 1. Identifiering av icke-tuberkulösa mykobakterier och Mycobacterium tuberculosis med hjälp av PCR-teknik.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Josefina Vernersson; [2020]
  Nyckelord :Realtids-PCR; icke-tuberkulösa mykobakterier; Mycobacterium tuberculosis;

  Sammanfattning : Tuberkulos orsakad av Mycobacterium tuberculosis, är en av de ledande dödsorsakerna globalt sett enligt världshälsoorganisationen (WHO). M. tuberculosis ingår i Mycobacterium tuberculosis komplex (MTBC) där bland annat Mycobacterium bovis, M. bovis BCG (Bacillus Calmette-Guérin) och Mycobacterium africanum också ingår. LÄS MER

 2. 2. Pelletering av hårt material i enpetarpress

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sebastian Gisle; [2019]
  Nyckelord :pellets; enpetarpress; partikelstorlek;

  Sammanfattning : The world has to change its energy and climate policy to guarantee the future of earth. The need of finding new solutions to address energy needs is vital. More than 80 percent of the population in Zambia relies on charcoal as a primary source of energy. The deforestation that follows with this solution is not sustainable. LÄS MER

 3. 3. Arvika förening mot tuberkulos : Ideella aktörer i folkhälsans tjänst 1907 - 1912

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sebastian Room; [2019]
  Nyckelord :Arvika; tuberculosis; organization; sanatorium; public health; 1900s; dispensary; agent; Arvika; tuberkulos; förening; sanatorium; folkhälsa; 1900-tal; dispensär; aktör;

  Sammanfattning : Tuberkulosens härjningar i världen har drabbat miljontals människor genom åren. Bland denna statistikkan även Sverige kring 1800- och 1900-talet ses ha drabbats hårt. samhällsförändringar utifrånindustrialisering och urbanisering skapade nya förutsättningar för spridning av sjukdomen, detta blevmärkbart ur ett folkhälsoperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Tuberkulos i medeltida Lund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historisk osteologi

  Författare :Lina Andersson; [2019]
  Nyckelord :Tuberkulos; medeltida Lund; S:t Jakob; Gråbrödraklostret.; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Tuberculosis is one of the oldest diseases known to man. Today one third of the world’s population is infected and every year 2 million people die because of it. This essay is focused on tuberculosis in Medieval Lund, specifically from Saint Jacobs cemetery. LÄS MER

 5. 5. Tuberkulos -En litterär sjukdom? : -En litterär sjukdom?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Amanda Berggren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund:Tuberkuloshar funnits beskriven i litteraturen sedan länge,men det är under industrialiseringen på 1800-talet som det blir en så utbredd sjukdom att den ses som en naturlig del av livet.Urbaniseringen och de dåliga levnadsförhållandena hos arbetare gör att smittan kan spridas fritt,och i början av 1800-talet ska den ha svarat för en tredjedel av alla dödsfall. LÄS MER