Sökning: "Tungfung Kornnarong Franzen Michiel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tungfung Kornnarong Franzen Michiel.

  1. 1. ASEAN Oil Trading - A study on clean petroleum product flows in Southeast Asia

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate Business School

    Författare :Divanis Christos Basinos Ioannis; Tungfung Kornnarong Franzen Michiel; [2007-07-19]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Logistics and Transport Management.... LÄS MER