Sökning: "Tunnfilmssolceller"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Tunnfilmssolceller.

 1. 1. Återvinning av solcellsmoduler i Sverige : En undersökning av de energitekniska, ekonomiska och politiska förutsättningarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Stephanie Andersson; [2021]
  Nyckelord :Circular economy; End-of-life management; Energy requirement; Photovoltaic modules; PV Recycling; Silicon modules; Thin film modules; Waste management; Avfallshantering; Cirkulär ekonomi; End-of-life management; Energiåtgång; Innovationskritiska material; Monokristallina solceller; Polykristallina solceller; Solcellsmoduler; Solcellsåtervinning; Tunnfilmssolceller;

  Sammanfattning : The solar industry is one of the fastest-growing energy industries in the global market. The reason is a combination of the falling prices of modules and inverters and increased conversion to fossil-free energy production. LÄS MER

 2. 2. Understanding interfaces in thin-film solar cells using photo electron spectroscopy. : Effect of post-deposition treatment on composition of the solar cell absorber.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Henrik Hansson; [2019]
  Nyckelord :solar cell; P-N junction; CIGS; PES; cross section;

  Sammanfattning : The increasing demand of renewable energy is the big driving force for the research and development of more efficient solar energy conversion solutions. Solar cells, which use the photovoltaic effect to convert the photon energy to electrical current, are an important solar energy conversion technique. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av olika solcellsanläggningar på Haganässkolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Pannida Khammeeseenon; [2018]
  Nyckelord :Solceller; Tunnfilmssolceller; Kiselsolceller;

  Sammanfattning : Intresse för solceller för energiproduktion ökar stadigt i samhället. Under de senaste 30 åren har solcellerna gradvis blivit både billigare och mer effektivare. LÄS MER

 4. 4. SOLCELLSPANELER PÅ FASADER : En utredning av lagkrav och infästningssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Amanda Thellsén; Katarina Tibell; [2016]
  Nyckelord :Byggnadsintegrerade solceller; BAPV; BIPV; Infästning; Fasadbeklädnad;

  Sammanfattning : I Sverige finns ett långsiktigt mål som innebär att all energi som används i landet ska komma från förnybara källor. För att uppfylla detta behöver solens energi tas tillvara. Det är vad företaget Solibro Research AB arbetar med genom sin forskning och tillverkning av tunnfilmssolceller. LÄS MER

 5. 5. Solceller på den svenska marknaden

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Olle Pellby; Adam Larsson; [2015]
  Nyckelord :solceller; Sverige; kisel; monokristallin; polykristallina; tunnfilm; CdTe; CIGS; tandemceller; solcellsstöd;

  Sammanfattning : Detta arbete syftade till att svara dels på vilka solcellstyper som finns på den svenska marknaden och vad som skiljer dem åt, dels hur förutsättningarna ekonomiskt ser ut för solceller i Sverige. Arbetets metod bestod av en litteraturstudie och en marknadssammanställning. LÄS MER