Sökning: "Ture Andersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ture Andersson.

 1. 1. Virtualisering för en effektivare laborationsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

  Författare :Martin Andersson; Niklas Strand; [2012]
  Nyckelord :efficiency; laboratory; virtualization; guidelines; remote access; effektivisering; laborationsmiljö; virtualisering; riktlinjer; fjärråtkomst;

  Sammanfattning : Som IT-företag har man ett behov av att laborera med den teknik man levererar till sina kunder. För att öka effektiviteten i dessa laborationsmiljöer bör man sträva efter att minska genomförandetiden för de olika arbetsmoment som ingår i labo-rationerna. LÄS MER

 2. 2. Kanonlärare : En undersökning av svensklärares litteratururval

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Anna Andersson; Carl Johan Odehammar; [2010]
  Nyckelord :literary canon; literature in school; upper secondary education; teaching literature; fiction.; litterär kanon; litteratur; urval; gymnasie; undervisning; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Detta är en studie om vilken litteratur gymnasielärare i svenska använder i sin undervisning, och de bakomliggande motiveringarna och faktorerna till detta urval. Syftet är att besvara följande frågeställningar: Finns det en outtalad kanon inom gymnasiets undervisning i svenska, och vilken litteratur be- står den i så fall av? Mot vilken bakgrund och förkunskap väljer lärare i svenska på gymnasiet den litteratur de be- gagnar i sin undervisning?För att besvara frågeställningarna har en kvalitativ enkätstudie genomförts med 14 gymnasielä- rare i svenska. LÄS MER