Sökning: "Turism Europa"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Turism Europa.

 1. 1. Med smak av Öland : En studie om platsens betydelse vid utvecklingen av en kulinarisk destination

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Isabelle Lundgren; [2020]
  Nyckelord :culinary tourism; culinary tourists; cooperation; countryside; kulinarisk turism; kulinariska turister; samarbete; landsbygd;

  Sammanfattning : Att resa med anledningen av att i viss mån delta i upplevelser relaterade till mat betraktas som matturism, gastronomisk turism eller kulinarisk turism. Samtidigt som mat alltid har varit en viktig del i människors liv, går det nu att se att mat utgör en stor del av turisternas resebudget. LÄS MER

 2. 2. Agriturism i Sverige - En paneldatastudie om agriturism och regional tillväxt i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Andrea Bennetoft; Agnes Loström; [2019-09-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker med hjälp av paneldata och andra metoder de möjliga effekterna av agriturism på ekonomisk tillväxt i Sverige. Trots Sveriges positiva tillväxt överlag är svensk landsbygd drabbad av arbetslöshet och utflyttning. Tillgången till viktiga tjänster såsom mataffärer, skolor och sjukvård sjunker. LÄS MER

 3. 3. Sol, sand, surf och sex : En kvalitativ postkolonial diskursanalys om den mediala turismrapporteringen från Haiti och Dominikanska Republiken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jimmy Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Dagens Nyheter; diskurs; diskursanalys; Dominikanska Republiken; Haiti; kolonialism; postkolonial teori;

  Sammanfattning : The essay is about how Swedish media have chosen to report on tourism from Haiti and the Dominican Republic in 1993-2018. There may be many different aspects to look into within this but the aspects that have been studied are the degree to which nature and culture are seen in this reporting. LÄS MER

 4. 4. Resande seniorer på nätet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Adam Jakobsson; Pontus Lindberg; [2015]
  Nyckelord :Digital Channels; Seniors; Relationship Marketing; Social Media; Target Group; Tourism; Kulturresor Europa; Digitala kanaler; Seniorer; Relationsmarknadsföring; Sociala medier; Målgrupp; Turism; Kulturresor Europa;

  Sammanfattning : Denna uppsats har syftat till att göra en kartläggning över hur personer över 55 år använder digitala kanaler inför resor samt deras åsikter kring denna användning. Genom en fallstudie av Kulturresor Europa har studien fått ett producentperspektiv som kan relateras till kartläggningen av åldersgruppen. LÄS MER

 5. 5. Kattegattleden : ett gestaltningsförslag för rastplatser längs med Sveriges första nationella rekreations- och turistcykelled

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Ekenberg; Fanny Lundén; [2015]
  Nyckelord :rekreationscykling; cykelturism; Kattegattleden; cykelrastplats; cyklistens behov; landskapsarkitektur; gestaltning; recreational cycling; bicycle tourism; the Kattegatt Trail; rest areas for cyclists; cyclist’s needs; landscape architecture; design;

  Sammanfattning : Rekreationscykling och cykelturism ökar i takt med ett växande intresse för hälsa, miljö och fysisk aktivitet. Cykling ligger i tiden och flera länder i Europa har de senaste åren satsat på nationella turistcykelleder. Kattegattleden kommer att bli Sveriges första nationella cykelled för turism och rekreation. LÄS MER