Sökning: "Turism Europa"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Turism Europa.

 1. 1. Sol, sand, surf och sex : En kvalitativ postkolonial diskursanalys om den mediala turismrapporteringen från Haiti och Dominikanska Republiken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jimmy Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Dagens Nyheter; diskurs; diskursanalys; Dominikanska Republiken; Haiti; kolonialism; postkolonial teori;

  Sammanfattning : The essay is about how Swedish media have chosen to report on tourism from Haiti and the Dominican Republic in 1993-2018. There may be many different aspects to look into within this but the aspects that have been studied are the degree to which nature and culture are seen in this reporting. LÄS MER

 2. 2. Resande seniorer på nätet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Adam Jakobsson; Pontus Lindberg; [2015]
  Nyckelord :Digital Channels; Seniors; Relationship Marketing; Social Media; Target Group; Tourism; Kulturresor Europa; Digitala kanaler; Seniorer; Relationsmarknadsföring; Sociala medier; Målgrupp; Turism; Kulturresor Europa;

  Sammanfattning : Denna uppsats har syftat till att göra en kartläggning över hur personer över 55 år använder digitala kanaler inför resor samt deras åsikter kring denna användning. Genom en fallstudie av Kulturresor Europa har studien fått ett producentperspektiv som kan relateras till kartläggningen av åldersgruppen. LÄS MER

 3. 3. Kattegattleden : ett gestaltningsförslag för rastplatser längs med Sveriges första nationella rekreations- och turistcykelled

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Ekenberg; Fanny Lundén; [2015]
  Nyckelord :rekreationscykling; cykelturism; Kattegattleden; cykelrastplats; cyklistens behov; landskapsarkitektur; gestaltning; recreational cycling; bicycle tourism; the Kattegatt Trail; rest areas for cyclists; cyclist’s needs; landscape architecture; design;

  Sammanfattning : Rekreationscykling och cykelturism ökar i takt med ett växande intresse för hälsa, miljö och fysisk aktivitet. Cykling ligger i tiden och flera länder i Europa har de senaste åren satsat på nationella turistcykelleder. Kattegattleden kommer att bli Sveriges första nationella cykelled för turism och rekreation. LÄS MER

 4. 4. Kärleksjakt i Gambia : Europeiska kvinnors semesterromanser med afrikanska män i paradiset

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Sofia Glase; Victoria von Uckermann Elmgren; [2012]
  Nyckelord :semesterromanser i Gambia; sexturism; prostitution;

  Sammanfattning : På Gambias stränder flockar sig turister, en del reser på grund av miljön, andra för kulturen och en del för att få känna kärlek av en ung, lokal man. När äldre kvinnor från Europa reser för att träffa en yngre man i Gambia kallas det för semesterromanser. LÄS MER

 5. 5. När metropoliten flög över Atlanten och blev kosmopolit : Woody Allens skildring av europeiska storstäder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Andrea Berg; [2012]
  Nyckelord :Woody Allen stad Europa skildring;

  Sammanfattning : Min uppsats handlar om Woody Allens skildring av staden. Det är inte New York denna uppsats handlar om, utan om de europeiska storstäderna London, Barcelona, Paris och Rom. I dessa städer har Woody Allen spelat in fem filmer. LÄS MER