Sökning: "Turism hotell"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Turism hotell.

 1. 1. Sustainability in hospitality : A case study of hotel Galomar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Lovisa Paula Clevehorn; [2019]
  Nyckelord :Key words: environment; hospitality; life cycle assessment; sustainability; tourism.; Nyckelord: besöksnäringen; hållbarhet; livscykelanalys; miljö; turism.;

  Sammanfattning : Newly refurbished Galomar opened in the summer of 2018 and is awarded the first self-sufficient hotel in Madeira Island out of renewable energy sources. The hotel management is highly engaged in sustainability and therefore wants to ensure that they are doing everything achievable to be as sustainable as possible. LÄS MER

 2. 2. Visit Swedens marknadsstrategier : En kandidatuppsats om Visit Swedens val av internationella marknader jämfört med de regionala DMO:s prioriteringar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Adam Patko; Muhinde Issa; Belinda Geralf; [2019]
  Nyckelord :International markets; target groups; market segments; regional DMO:s; Visit Sweden´s Marketing; Internationella marknader; marknadssegment; regionala DMO:s; Visit Swedens marknadsföring;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna uppsats är att förstå vad det finns för olika prioriteringar bland Visit Sweden och de regionala DMO:s när det kommer till en inriktning av den inkommande internationella turismen till Sverige. Vidare är vårt delsyfte att ta reda på hur samarbetet mellan Visit Sweden och de regionala destination managementorganisationer, s. LÄS MER

 3. 3. Klimatpåverkan från svenska fjällstugor - En fallstudie av fyra stugor längs norra Kungsleden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Klara Elmqvist; [2019]
  Nyckelord :Hållbar turism; fjällstuga; Svenska Turistföreningen; STF; Kungsleden; klimatpåverkan; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I detta examensarbete, som skrivits i samarbete med Svenska Turistföreningen (STF), beräknas och utvärderas de växthusgasutsläpp som driften av föreningens fjällstugor, belägna i väglöst land, ger upphov till. Beräkningarna baseras på de fyra fjällstugorna Alesjaure, Sälka, Kårsavagge och Nallo. LÄS MER

 4. 4. Vägens betydelse för turismen : En studie om den nya E4:ans påverkan på Sundsvalls hotellmarknad

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/KulturgeografiUmeå universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Magdalena Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Hotell; turism; vägomdragning; Sundsvall; planeringsdokument;

  Sammanfattning : This study examines the importance of road connection to the hotel businesses of a destination. Many destinations request a reconstruction of a connected road route due to different reasons. In this case, the highway E4 Sundsvall has undergone a road route change. LÄS MER

 5. 5. Hotellens val av hållbara strategier i förhållande till gästens upplevelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Isabelle Radhammar; Ina Ödman; [2018]
  Nyckelord :hållbarhet; vattenbesparing; managementperspektiv; certifieringar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problemområde: Turism är en stadigt växande bransch och många reser för att koppla bort från vardagen. Samtidigt ökar medveten om hållbarhetsfrågor vilket genererat ett intresse för verksamheters ansvarstagande i frågan. LÄS MER