Sökning: "Turism"

Visar resultat 1 - 5 av 827 uppsatser innehållade ordet Turism.

 1. 1. En vit fläck på kartan : En studie om destinationsutveckling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Robin Gustavsson; Emil Jacobsen; [2020]
  Nyckelord :Destinationsutveckling; destination; plats; turism; Kalmar.;

  Sammanfattning : Det var efter jubileumsåret resan tog fart, på riktigt. Det var perfekt läge för staden att hitta nya vägar till framgång. Turismen blomstrar under sommarmånaderna - men nu återstår möjligtvis en förändring för att fortsätta att utvecklas genom att locka nya besökare och resurser till kuststaden Kalmar. LÄS MER

 2. 2. "Turism kan bli ett problem, om det inte redan är det" : En kvalitativ studie om Last-Chance Tourism och resebeteende vid Belize barriärrev

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Johannes Jansson; Joakim Wermelin; [2020]
  Nyckelord :Last-Chance Tourism; Belize Barrier Reef; sustainable tourism; travel values; travel behaviour; destination marketing;

  Sammanfattning : Last-Chance Tourism is a phenomenon that refers to a destination that is threatened by increasing tourism or climate change. The eagerness to visit these destinations before it is too late is a huge attraction-factor for tourists nowadays. LÄS MER

 3. 3. Cooperation and innovation to develop tourism and combat seasonality : A case study of local tourism firms in Geiranger, Norway

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Vendela Beckman; [2020]
  Nyckelord :tourism; seasonality; innovation; cooperation; development; turism; säsong; innovation; samarbete; utveckling;

  Sammanfattning : This qualitative study describes how local tourism firms in Geiranger, Norway view innovation and cooperation as strategies to develop tourism and combat seasonality. The study examines different approaches to seasonality as well as how the innovation system of a tourism destination can be a way to transition from one to all-season tourism. LÄS MER

 4. 4. Towards sustainable communities: Food sharing as an instrument to reduce food waste : An analysis of retailers and consumers in Östersund

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Bente Klüppelholz; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Inte bara en dans på rosor? : En kvalitativ studie om finansiell kunnighets påverkan på förståelsen samt uppfattningen av värdet hos försäkringar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Vincent Bröms; Erik Wallenbrand; [2020]
  Nyckelord :Financial literacy; value; risk; behavior; the field of insurance; Finansiell kunnighet; värde; risk; beteende; försäkringsfältet;

  Sammanfattning : Tidigare forskning inom försäkringsfältet tycks endast ytligt ha undersökt vad finansiell kunnighet har för påverkan för hur produkterna förstås och uppfattas. De få studier som har dragit paralleller mellan dessa ämnen har i huvudsak genomfört studier på ett kvantitativt plan, där en mer djupgående förståelse därmed begränsats av studiernas konstruktion. LÄS MER