Sökning: "Turismbranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet Turismbranschen.

 1. 1. Sociala medier som marknadsföringsverktyg : En studie utifrån mikroföretags perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Alma Nezirevic; Sandra Zeilon; [2019]
  Nyckelord :Digital marketing; social media; microenterprise; tourism; Digital marknadsföring; sociala medier; mikroföretag; turism;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar de förväntningar mikroföretag inom turismbranschen har på sociala medier som ett marknadsföringsverktyg. Mikroföretag har inte alltid samma marknadsföringsresurser eller förutsättningar som större företag har att marknadsföra sig. LÄS MER

 2. 2. EWOMs påverkan på konsumenters köpintentioner : En studie om hur olika personlighetstypers köpintentioner påverkas av recensioner på internet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jonas Lindblom; Jonas Åfors; [2018]
  Nyckelord :eWOM; recension; köpintentioner; Big Five; turism.;

  Sammanfattning : Titel: EWOMs påverkan på konsumenters köpintentioner - En studie om hur olika personlighetstypers köpintentioner påverkas av recensioner på internet.   Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi Författare: Jonas Lindblom och Jonas Åfors   Handledare: Jonas Molin och Lars-Johan Åge   Datum: 2018- maj   Syfte: Syftet med studien är att förklara hur olika personlighetstyper och deras köpintentioner påverkas av eWOM. LÄS MER

 3. 3. "Detta är ett sponsrat inlägg" : En kvalitativ studie om varför och hur företag ska arbeta med influencer marketing inom turism

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Sara Bergman; Sannah Väst; [2018]
  Nyckelord :Influencer marketing; sociala medier; influencer; opinionsledare; turism och marknadsföring;

  Sammanfattning : I denna studie har skribenterna valt att studera influencer marketing inom turismbranschen för att fylla det vetenskapliga tomrum som finns i dagsläget. Syftet med denna studie är att undersöka varför och hur företag inom turismbranschen ska arbeta med influencer marketing. LÄS MER

 4. 4. Elektronisk word of mouth : En kvalitativ studie om konsuments köpbeslutsprocess vid bokning av boende

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Felicia Linander; [2017]
  Nyckelord :electronic word of mouth; reviews; purchasing process; decision-making process; accommodation; Tripadvisor; elektronisk word of mouth; eWOM; recensioner; köpbeslut; beslutsprocess; omdömen; boende; Tripadvisor;

  Sammanfattning : För många resenärer är internet den främsta källan att använda sig av vid bokning av resor och turismtjänster. Detta har i sin tur bidragit till nya sätt att samla information på inom turismbranschen. Ett av dessa sätt är via recensioner som är internetbaserade, även kallat elektronisk word of mouth (eWOM). LÄS MER

 5. 5. Kulturturism i Helsingborgs kommun : En studie hur Helsingborg inkluderar kultur i sin totala turism

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sebastian Persson; Kyle Doan; [2017]
  Nyckelord :Cultural attractions; Kärnan; Helsingborg; Cultural Tourism; Tourist destination; Kulturella sevärdheter; Kärnan; Helsingborgs stad; Kulturturism; Turistdestination;

  Sammanfattning : In this essay, we focus on how Helsingborg uses its cultural part of the total tourism. Are there any sights or attractions that have something extra that makes a tourist wants to go to Helsingborg and visit them, and what's the traction forces that are behing? For a municipality, in our case Helsingborg will be able to attract tourists and visitors must be able to market themselves in a good way so the tourists know about what the municipality has to offer. LÄS MER