Sökning: "Turistorganisationer"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Turistorganisationer.

 1. 1. Turistorganisationernas arbete med den kinesiska marknaden i Sverige : En studie om den kinesiska marknaden i Värmland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Elin Arnell; Matilda Andersson; [2018]
  Nyckelord :Turism; Kinesiska marknaden; Marknadsföring; Destinationsutveckling;

  Sammanfattning : Turism är ett fenomen som existerar i hela världen och som förändras och utvecklas kontinuerlig, en marknad som har växt snabbast i hela världen de senaste åren är den kinesiska marknaden. Förutsättningar för att turism ska uppstå på en destination grundas bland annat på att det finns en sevärdhet som är attraktiv. LÄS MER

 2. 2. Att skapa en exportmogen destination : En studie om Storbritannien som växande marknad att besöka Värmland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Cecilia Wallin; Helena Klein; [2018]
  Nyckelord :Destinationsutveckling; platsmarknadsföring; exportmognad; konsumentbeteende; upplevelse;

  Sammanfattning : I föreliggande studie kommer vi som skrivit uppsatsen, bland annat redogöra för begreppet exportmognad med utgångspunkt i destinationsutveckling och platsmarknadsföring. Genom att öka den teoretiska förståelsen samt redogöra för den empiriska situationen uppsatsen bygger på, besvarar vi studiens syfte och frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. Människan, skaldjuren och skärgården : En studie av Bohusläns nya varumärke

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Kajsa Arvidsson; Jenny Stenberg; [2016]
  Nyckelord :Platsmarknadsföring; varumärke; Bohuslän; sociala medier;

  Sammanfattning : År 2012 valdes Bohuslän ut som en av fem destinationer i Sverige som Tillväxtverket och Visit Sweden ville satsa på. Turistrådet Västsverige tog sig an projektet och en stor del av detta projekt kom att handla om att skapa ett nytt varumärke som skulle få kommunerna i Bohuslän att samarbeta mer för att kunna bli en exportmogen och hållbar destination som skulle kunna konkurrera på global nivå. LÄS MER

 4. 4. Att effektivt sälja Sverige : Värdet av VisitSwedens tillvägagångssätt för att attrahera utländska resenärer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Niklas Gold; Felix Jörnén; [2014]
  Nyckelord :Marknadsföring; Samverkan; Marknadsanalys; Omvärldsanalys; Nationella turistorganisationer;

  Sammanfattning : Our main objective with this essay was to study VisitSweden’s effort to sell Sweden to foreign markets.This has been studied in relation to VisitScotland work and approach. We collected empirical data consisting of document studies and interviews with representatives of VisitSweden and VisitScotland. LÄS MER

 5. 5. Skärgårdsdestinationer : en studie om hur offentliga och privata aktörer är organiserade och samverkar på skärgårdsdestinationer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Maria Gunvaldsson; Alexandra Jaccopucci; [2013]
  Nyckelord :Bohuslän; Collaboration; Destination development; Destination Marketing Organization; Organization; Stockholm archipelago; Stockholm Visitors Board; Sustainable development; Tillväxtverket; Tourism; Tourism organization; Västsvenska turistrådet; Besöksnäringen; Bohuslän; Destinationsutveckling; Hållbar utveckling; Organisering; Samarbetsorganisationer; Samverkan; Skärgårdsstrategin; Stockholms Skärgård; Stockholm Visitors Board; Tillväxtverket; Turism; Turismnäringen; Turistorganisationer; Västsvenska turistrådet;

  Sammanfattning : Turismen organiseras av offentlig sektor, privata aktörer eller dessa två i samverkan och kan avgränsas på olika sätt, geografiskt eller politiskt. Denna studie syftar till att undersöka och jämföra destinationer i Sverige på lokal och regional nivå för att se hur de är organiserade, med fokus på hur offentliga och privata aktörer arbetar för destinationens utveckling. LÄS MER