Sökning: "Turkiet"

Visar resultat 1 - 5 av 196 uppsatser innehållade ordet Turkiet.

 1. 1. Enlargement of the European Union: An examination of the criteria for accession in light of the Union’s objectives

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Iris Öhnström; [2021]
  Nyckelord :EU law; EU-rätt; Enlargement; Accession; Utvidgning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enlargement, the process whereby countries join the European Union (EU), has had a key role in the Union’s development. Since its founding, the EU has grown from six to twenty-seven Member States, in a total of seven enlargement rounds. LÄS MER

 2. 2. Compound Extreme Wind and Precipitation Events in Europe

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Elisabet Johansson; [2021]
  Nyckelord :compound extremes; North Atlantic Oscillation; extreme precipitation; extreme wind; sammanfallande extremväderhändelser; extrem nederbörd; extrem vind; Nordatlantiska Oscillationen;

  Sammanfattning : The simultaneous occurrences of several extreme events, known as compound extremes, are often associated with greater impact than univariate extremes. Flooding and windstorms are widespread hazards in Europe which can lead to severe property damage and fatalities. LÄS MER

 3. 3. Självstyre i beskyddarens skugga: en komparativ fallstudie av Nagorno Karabachs relation till Armenien och Nordcyperns relation till Turkiet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Theodor Vareman; Saga Cornelius; [2021]
  Nyckelord :Nagorno Karabach; Nordcypern; icke-erkända stater; patron states; de facto-stater; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Icke-erkända stater utgör ett främmande element i det internationella systemet. Tidigare forskning har dock visat att icke-erkända stater ofta har en beskyddarstat (​patron state​), som stödjer staten militärt såväl som finansiellt. LÄS MER

 4. 4. Modern Turkish National Identity in Museums : Representation Analysis in Istanbul Museums and Heritage Sector Between 2010-2020

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Lilaf Ajjo; [2021]
  Nyckelord :National identity; Turkey; National identity representation; Power; Narrative representation; Heritage use; Nationell identitet; Turkiet; nationella museer; folkrepresentation; makt; kollektivt minne;

  Sammanfattning : The representation of national identity in museums of the 21st century´s diverse and multicultural societies is a challenging task. It is a task that involves questions of narrative and heritage inclusivity as well as questions of power and ideology. LÄS MER

 5. 5. "OM JAG SA I TURKIET 'JAG MÅR DÅLIGT' HADE JAG FÅTT EN ÖRFIL" : En hermeneutisk studie om män från Mellanöstern med omnejds upplevelse och hantering av psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Alicia Balazsi; Viktoria Chamoun; [2021]
  Nyckelord :Kultur; maskulinitet; hermeneutik; psykisk ohälsa; skam; stigmatisering;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att nå en djupare förståelse för upplevelsen och hanteringen av psykisk ohälsa bland män, specifikt andra generationens invandrare från Mellanöstern med omnejd men hänsyn till deras kultur. I och med att studiens syfte och frågeställning baseras på individers upplevelser har en hermeneutisk metod ansetts vara mest lämplig. LÄS MER