Sökning: "Turkiska identiteten"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Turkiska identiteten.

 1. 1. De Tysta Hjältarna : Kurdiska kvinnor i den turkisk-kurdiska konflikten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Violeta Isacsson; [2017]
  Nyckelord :Genus; Kurdish women; Women in Turkey; Turkish Kurdish conflict; Genus; kurdiska kvinnor; kvinnor i Turkiet; turkisk kurdisk konflikt;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den väpnade konflikten mellan den kurdiska PKK-gerillan och den turkiska staten har pågått med varierande intensitet sedan början av 1980-talet och orsakat tiotusentals dödsskjutningar, och fördrivit ett stort antal civila i sydöstra Turkiet. De sociala och politiska spänningarna, som till exempel gäller ekonomisk rättvisa och erkännande av den kurdiska etniska och kulturella identiteten, har oroat den turkiska staten sedan den bildades efter det Ottomanska rikets kollaps. LÄS MER

 2. 2. Den turkiska nationalismen på ett svenskt internetforum : En netnografisk dataanalys

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Andreas Bozkurt; [2015]
  Nyckelord :Turkisk nationalism; turkiskhet; turkisk identitet; diskussionsforum; Atatürk; internet; Flashback;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt turkisk nationalism och turkiskhet på ett svenskt diskussionsforum. När Atatürk grundade Turkiet så kom han att presentera sitt moderniseringsprojekt med sex inriktningar där nationalismen var ett av de två centrala elementen av dessa. LÄS MER

 3. 3. Abdullah Yücel: En marginell man. En diskursanalytisk studie om poesi och identitetsskapande i en svensk-turkisk migrationskontext

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emrah Sönmez; [2014]
  Nyckelord :Abdullah Yücel; diskursanalys; identitetsskapande; Kulu; marginal man; migration; poesi.;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på relationen mellan migration, identitet och skrivande i en svensk-turkisk migrationskontext. Abdullah Yücel var en av de första som emigrerade till Sverige 1965 från Kulu i Turkiet och blev en nyckelperson bland kuluturkarna i Sverige, bland annat genom sina dikter. LÄS MER

 4. 4. Den svävande identiteten : En kvalitativ studie av identitetskonstruktionen i samband med debatten om det polska och turkiska medlemskapet i Europeiska unionen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Therese Lilja Ericsson; [2014]
  Nyckelord :European Union; Poland; Turkey; identity; European Commission; Council of Ministers; European Parliament; European identity;

  Sammanfattning : This thesis aims to analyze the similarities and differences in how identity is constructed by the European Commission, the Council of Ministers and the European Parliament regarding the Polish membership and the potential Turkish membership of the European Union. The construction of identity is analyzed through a social constructivist perspective where identity is constructed by distinguishing ”us” from ”them”. LÄS MER

 5. 5. The importance of Turkishness and its affects on the Freedom of Expression : EU, Freedom of Expression, TPC 301, and the Armenian issue

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Statsvetenskap

  Författare :Sema Gunes; [2010]
  Nyckelord :Turkiet; EU; Turkiska identiteten; yttrande frihet; TPC 301; Armenie frågan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER