Sökning: "Tuulia Sivapragasam"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tuulia Sivapragasam.

  1. 1. Dopet som födelserit : En kvalitativ studie av dopföräldrars tankar kring dopet

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

    Författare :Tuulia Sivapragasam; [2014]
    Nyckelord :Dop; rit; dopföräldrar;

    Sammanfattning : .... LÄS MER