Sökning: "Tuva Rosén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tuva Rosén.

 1. 1. “OM DU VILL UPPLEVA ÄKTA KÄRLEK & FÅ DITT HJÄRTA KROSSAT” - En tematisk innehållsanalys av den svenska BookTok-gemenskapen på det sociala mediet TikTok

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Louise Lindquist; Alva Lundmark; Tuva Rosén; [2023-03-10]
  Nyckelord :Sociala medier; TikTok; BookTok; Bokgemenskap; Läsaridentitet; Bokläsning; Performativity Theory; Social Worlds;

  Sammanfattning : Executive summary Today Swedish youth are increasingly spending more time on social media meanwhile the degree of book reading is decreasing. This development has led to negative consequences like inferior performance amongst Swedish students. LÄS MER

 2. 2. Två nedslag i karibisk integration - En jämförande fallstudie av integrationen i The Caribbean Community (CARICOM) år 2011 och 2019

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tuva Rosén Sundström; Jack Forsman; [2023]
  Nyckelord :CARICOM; liberal intergovernmentalism; neofunktionalism; integrationsteorier; regional integration; integrationsprocess; karibisk integration; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på om det har skett en utveckling i The Caribbean Communitys (CARICOM) regionala integrationsprocess mellan åren 2011 och 2019. Detta görs utifrån integrationsteorierna liberal intergovernmentalism och neofunktionalism. Uppsatsen är en teorikonsumerande, jämförande fallstudie. LÄS MER