Sökning: "Tuver"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Tuver.

 1. 1. Möjligheter som skapas med förbättrad informationsdelning : En fallstudie på Yilport Gävle AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Svante Hellberg; Elin Tuvér; [2018]
  Nyckelord :Information flow; information sharing; supply chain; sustainability; Informationsflöde; informationsdelning; försörjningskedja; hållbarhet;

  Sammanfattning : Rapporten bygger på en fallstudie som gjorts på Yilport Gävle AB och dess försörjningskedja gällande sågat virke. Informationsdelning mellan aktörer i en försörjningskedja är en viktig del i den dagliga verksamheten. Bristande informationsdelning påverkar flera delar i försörjningskedjan som personalplanering och ledtider. LÄS MER

 2. 2. Aktivitetens betydelse för äldres mentala hälsa : Att skapa och bibehålla hälsa genom arbetsterapeutiska insatser

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Hälsoakademin; Örebro universitet/Hälsoakademin

  Författare :Maria Kling Tuvér; Martina Olsson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Man måste gå på magkänsla" : en kvalitativ studie om hur lärare och elever ser på Internet i undervisningen och skolarbetet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för pedagogik; Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för pedagogik

  Författare :Alexandra Tuvér; Elin Blomqvist; [2009]
  Nyckelord :Pedagogy; IT; Internet in education; Internet in school; Source criticism; Source evaluation; High School; Private High School; Public High School; Curriculum; Course document; Swedish; Religion; Teaching; Teaching role; Pedagogik; IT; Internet; Internet i undervisningen; Internet i skolan; Källkritik; Källhantering; Gymnasium; Friskolegymnasium; Kommunal skola; Läroplaner; Kursdokument; Svenska; Religionskunskap; Lärande; Lärarroll;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka vilken syn lärare och elever har påInternet som arbetsverktyg i undervisningen och skolarbetet. För att ta reda på detta har vigenomfört kvalitativa intervjuer med fyra gymnasielärare, varav två arbetar på en kommunalskola och två arbetar på ett friskolegymnasium. LÄS MER

 4. 4. Miljöinvesteringar - Framtidens investeringar?

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Joakim Tuvér; Mattias Fredriksson; [2009]
  Nyckelord :Miljöinvesteringar; Miljöarbete; Miljöledningssystem; Beräkning; Värdering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att belysa hur 4 olika företag ser på miljöinvesteringar, samt vad som påverkar valet av dessa ur en företagsekonomisk synvinkel. Vi vill också ta reda på vilka investeringar som görs för att utveckla miljöarbetet på företaget samt vilka faktorer som påverkar valet av investeringar för miljön. LÄS MER

 5. 5. Hedersmordet på Fadime : hur det påverkade debatten om hedersrelaterat våld i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Alexandra Tuvér; [2009]
  Nyckelord :religion; media; samhällsvetenskap; Fadime; heder; hedersrelaterat våld; patriarkala strukturer; religiöst våld; hederskultur; kulturmöte;

  Sammanfattning : Efter mordet på Fadime Sahindal startade en debatt om hur man skulle förklara orsaken bakom mordet. Syftet med min uppsats är att visa hur debatten blev och vad som har hänt efter den. LÄS MER