Sökning: "Tuver"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Tuver.

 1. 1. Möjligheter som skapas med förbättrad informationsdelning : En fallstudie på Yilport Gävle AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Svante Hellberg; Elin Tuvér; [2018]
  Nyckelord :Information flow; information sharing; supply chain; sustainability; Informationsflöde; informationsdelning; försörjningskedja; hållbarhet;

  Sammanfattning : Rapporten bygger på en fallstudie som gjorts på Yilport Gävle AB och dess försörjningskedja gällande sågat virke. Informationsdelning mellan aktörer i en försörjningskedja är en viktig del i den dagliga verksamheten. Bristande informationsdelning påverkar flera delar i försörjningskedjan som personalplanering och ledtider. LÄS MER

 2. 2. Aktivitetens betydelse för äldres mentala hälsa : Att skapa och bibehålla hälsa genom arbetsterapeutiska insatser

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Hälsoakademin; Örebro universitet/Hälsoakademin

  Författare :Maria Kling Tuvér; Martina Olsson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hedersmordet på Fadime : hur det påverkade debatten om hedersrelaterat våld i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Alexandra Tuvér; [2009]
  Nyckelord :religion; media; samhällsvetenskap; Fadime; heder; hedersrelaterat våld; patriarkala strukturer; religiöst våld; hederskultur; kulturmöte;

  Sammanfattning : Efter mordet på Fadime Sahindal startade en debatt om hur man skulle förklara orsaken bakom mordet. Syftet med min uppsats är att visa hur debatten blev och vad som har hänt efter den. LÄS MER