Sökning: "Tvärkraft"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet Tvärkraft.

 1. 1. Böjprovning av spikplåtsskarvad träbalk

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik; Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Ebubekir Korkmaz; Jerry Lundstöm; [2019]
  Nyckelord :Construction timber; nail plate fastener; strength; moment; shear; stiffness.; Konstruktionsvirke; Spikplåt; Hållfasthet; Moment; Tvärkraft; Styvhet.;

  Sammanfattning : This thesis examines the bearing capacity, stiffness, shear and moment force of a continuous wooden beam and how the parameters of the beam changes when the beam is spliced ​​with nail plate. A literature study has been conducted to examine which studies have been carried out in this field. LÄS MER

 2. 2. Dimensionering av limträbalkar - Effekt av osymmetrisk snölast enligt EKS 10

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Adam Hultin; Oscar Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Snölast; formfaktor; dimensionering; limträ; balk; sadelbalk; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : De europeiska konstruktionsstandarderna, eurokoderna, utgör tillsammans med nationella val i föreskriftsserien EKS (Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)) ett regelsystem för konstruktionsberäkningar. EKS har sedan 2010 ersatt Boverkets tidigare konstruktionsregler, BKR. LÄS MER

 3. 3. Mekanisk prestanda hos traditionella träfogar kontra samtida byggbeslag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Arvid Dahl; Charlie Lindström; [2018]
  Nyckelord :traditional joinery; mechanical joints; substitution effect; mortise and tenon; joist hanger; glulam; strength; traditionell fogningsteknik; mekaniska fästanordningar; substitutionseffekten; tapp i tapphål; balksko; limträ; hållfasthet;

  Sammanfattning : Samhället efterfrågar idag i allt högre grad miljövänlig och hållbar byggnation. Ett sätt möta dessa nya krav på miljövänlig byggnation är att använda mer trä då detta minskar koldioxidutsläpp genom substitutionseffekten. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av FE-modeller för lastspridning i tvärled : Parameterstudie för dimensionering av betongfarbana på parallella stållådbalkar

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Mats Hagelstedt; [2018]
  Nyckelord :Transverse load distribution; parametric design approach; composite bridges; parallel box-girders; FEM; Python; Lastfördelning i tvärled; parametriserat arbetssätt; samverkansbroar; parallella lådbalkar; FEM; Python;

  Sammanfattning : A great deal of the design of bridges today is carried out using finite element models and analyses. These models are usually generalized versions of the actual bridge, as these kinds of models often is able to produce results similar to reality. LÄS MER

 5. 5. Increased Traffic Loads on Swedish Highway Bridges : A Case study of the bridge at highway interchange Värö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Fredrik Forsberg; [2017]
  Nyckelord :BRIGADE Standard; Concrete slab frame bridge; FEM; Load carrying capacity calculation; Load carrying capacity class; BRIGADE Standard; Bärighetsberäkningar; Plattrambro; FEM; Bärighetsklasser;

  Sammanfattning : The Swedish government is planning to increase the maximum vehicle gross load regulations on parts of the national roads from the present 60 t, for the load carrying capacity class BK1, to 74 t, for the proposed new load carrying capacity class BK4. The initial implementation of the new load carrying capacity class for 74 t vehicles will only regard major highways and important roads, however, at a later stage the plan is to implement the new BK4 class on the full current BK1 road network. LÄS MER