Sökning: "Tvärkraft"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet Tvärkraft.

 1. 1. Spikplåtsförstärkning vid stora håltagningar i homogent trä

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Joakim Seldert; [2020]
  Nyckelord :förstärkning; håltagning; trä; spikplåtar;

  Sammanfattning : Från Eurokoderna ges det inga direktiv för dimensionering och förstärkning av håltagningar i homogent trä. Svenskt träs utgåva Limträhandbok Del 2 presenterar det enda underlag för dimensioneringsalternativ som idag är begränsat för parametrar så som storlek på håltagningen och dess excentricitetsmått. LÄS MER

 2. 2. Structural evaluation of concrete buildings considering bearing capacity, load combinations, and safety regulations : Analyzing the difference design methods used in old Swedish Norms “Statliga betongbestämmelser 1949, BBK79, Eurocode”

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Författare :Abdallah El-Sanei; Najim Abdallah Mohammad; [2020]
  Nyckelord :concrete; codes; design; load - combinations; Betong; koder; last - kombination;

  Sammanfattning : Design regulations for concrete structures differ through time and place. Throughout the years design regulations have been changed and adjusted for improvement and to ensure safe and secured structures. LÄS MER

 3. 3. Behaviour of cross laminated timber elements with openings at out-of-plane loading conditions

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Christopher Hast; Daniel Fatemi; [2020]
  Nyckelord :CLT; Cross laminated timber; Grillage model; Gamma method; Bernoulli-Euler beam theory; Timoshenko beam theory; Finite element method; FEM; Composite; Abaqus; Technology and Engineering; Science General;

  Sammanfattning : The use of cross laminated timber (CLT) is expanding, its use is relatively new and universal design standards are lacking. One situation for which no universal design standard exists is that of a CLT plate element with an opening. A grillage method has been proposed as a convenient method to design such plate elements. LÄS MER

 4. 4. Böjprovning av spikplåtsskarvad träbalk

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik; Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Ebubekir Korkmaz; Jerry Lundstöm; [2019]
  Nyckelord :Construction timber; nail plate fastener; strength; moment; shear; stiffness.; Konstruktionsvirke; Spikplåt; Hållfasthet; Moment; Tvärkraft; Styvhet.;

  Sammanfattning : This thesis examines the bearing capacity, stiffness, shear and moment force of a continuous wooden beam and how the parameters of the beam changes when the beam is spliced ​​with nail plate. A literature study has been conducted to examine which studies have been carried out in this field. LÄS MER

 5. 5. Tvärkraft i betongbalkar med hänsyn till stora hål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Anton Burwall; [2019]
  Nyckelord :Konstruktion; betongbalkar; stora hål; tvärkraft;

  Sammanfattning : Det är ofta nödvändigt att göra håltagningar i bärande konstruktionsdelar för exempelvis fönster, dörrar eller installationer. Om håltagningen är tillräckligt liten, behöver hålen nödvändigtvis inte beaktas vid dimensioneringen av konstruktionen. LÄS MER