Sökning: "Tvärkulturell kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Tvärkulturell kommunikation.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelser av tvärkulturell kommunikation

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Moa Andersson; Emilia Lindh Larsson; [2021-02-26]
  Nyckelord :Kommunikation; sjuksköterskans perspektiv; sjuksköterskans upplevelser; språkbarriärer; tvärkulturell kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Migranter till Sverige har ökat markant de senaste årtionden, vilket leder till attsjuksköterskan kommer i kontakt med patienter med olika kulturella bakgrunder som därmedhar olika språkkunskaper. När språket blir ett hinder i kommunikationen påverkas omvårdnadenoch avsaknaden av ett gemensamt språk leder till barriärer, både språkligt och kulturellt, mellanpatient och sjuksköterska. LÄS MER

 2. 2. Språkbarriär mellan döva och hörande i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Desirée Kalm; [2020]
  Nyckelord :Döv; Funktionsnedsättning; Psykosocial arbetsmiljö; Tvärkulturell kommunikation; Språkbarriär; Teckenspråk;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att belysa hur språkbarriären upplevs av döva individer i arbetslivet, främjas deras psykosociala arbetsmiljö eller försämras den genom språkbarriären. Jag har främst utgått från tvärkulturell kommunikation som teori samt psykosocial arbetsmiljö. LÄS MER

 3. 3. Webbdesign i Japan och Sverige : En tvärkulturell analys av webbplatser från hög-kontextuella kulturer och låg-kontextuella kulturer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Rene Enomoto; [2017]
  Nyckelord :Cross-culture; web design; visual communication; website analysis; low-context cultures; high-context cultures; cultural values; tvärkulturell; webbdesign; visuell kommunikation; webbplatsanalys; låg-kontextuella kulturer; hög-kontextuella kulturer; kulturella värderingar;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att analysera och identifiera skillnader och likheter i webbdesign mellan två länder, Japan och Sverige. De japanska och svenska webbplatserna för två företag etablerade i både Japan och Sverige, IKEA och DAIKIN, har analyserats utifrån en modell framtagen av Würtz (2006) i en tidigare studie på området. LÄS MER

 4. 4. Öst möter Väst : En kvalitativ studie om den svenska chefen i Kina

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Lindgärde; Oskar Lundberg; [2017]
  Nyckelord :Tvärkulturellt ledarskap; tvärkulturell kommunikation; kinesiskt ledarskap; svenskt ledarskap; kultur;

  Sammanfattning : This qualitative study examines how Swedish managers in China, with Chinese employees, deal with cultural differences, and how potential challenges can be addressed. The study also aims to highlight cultural differences between China and Sweden that can lead to challenges for the Swedish manager. LÄS MER

 5. 5. Tolka mig rätt - en litteraturstudie om tvärkulturella möten inom vården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alice Jarander; Malin Vindrot; [2016-06-28]
  Nyckelord :Tvärkulturell omvårdnad; tvärkulturella möten; kommunikation; språkbarriärer; kulturell kompetens; vårdrelation; sjuksköterskor; flyktingar; Cross-cultural care; cross-cultural encounters; communication; language barriers; cultural competence; care relationship; nurses; refugees;

  Sammanfattning : Background: As a result of war, violence and persecution, thousands of people are forced to flee their own countries every day. A large number of those are crossing the Mediterranean to Europe. This means that nurses will meet an increasing number of people from other countries, with different language and complex needs of care. LÄS MER