Sökning: "Tvärprofessionellt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Tvärprofessionellt perspektiv.

 1. 1. EHM – en ledstjärna i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Christine Edlund; Anna Rengbo; [2020]
  Nyckelord :EHM; Förebyggande arbete; Hälsofrämjande arbete; Systemteori; Tvärprofessionellt perspektiv;

  Sammanfattning : Sammanfattning Rengbo, Anna & Edlund, Christine. (2020). EHM – en ledstjärna i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. EHM-ElevHälsoMöte - karta och kompass från åtgärdande till förebyggande elevhälsoarbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Theres Bossen; Jeanette Holmquist; [2020]
  Nyckelord :EHM-modellen; Reflektion; Samverkan; Systemteori; Tvärprofessionell;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att lyfta fram specialpedagogers erfarenhet av att arbeta med EHM-modellen och på vilket sätt den kan främja det förebyggande och salutogena perspektivet i skolan. Modellen har som struktur att verka förebyggande och hälsofrämjande med reflektion som en av de betydande delarna. LÄS MER

 3. 3. Det svåra är inte att intubera - det är att extubera : Anestesisjuksköterskors upplevelser av extubationsprocessen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linda Svanung Hulén; Elina Åström Elwinson; [2019]
  Nyckelord :general anesthesia; extubation; experience; Registrered Nurse Anesthetist; teamwork; endotracheal tube; simulation training;

  Sammanfattning : Bakgrund: I anestesisjuksköterskans ansvar ingår att extubera patienten på ett säkert sätt. I anestesisjuksköterskans arbete fodras ett tvärprofessionellt omhändertagande av patienten inom ett team. Det är ett varierande arbetstempo i en komplex och högteknologisk miljö. LÄS MER

 4. 4. Komplexitet i samverkan -En studie om specialpedagogens roll som en del av ett tvärprofessionellt team riktat mot förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Ottosson; Maia Appelfeldt; [2019]
  Nyckelord :organisation; profession; samverkan; specialpedagogens roll; specialpedagogisk kompetens;

  Sammanfattning : *Sammanfattning/Abstract: Appelfeldt, Maia och Ottosson, Mia (2019). Komplexitet i samverkan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Elevhälsans hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete : Uppfattningar utifrån ett tvärprofessionellt elevhälsoteam

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Emilsson; [2019]
  Nyckelord :Cross-professional teams; health promotion; prevention; pupils health; qualitative content analysis; Elevhälsa; förebyggande; hälsofrämjande; kvalitativ innehållsanalys; tvärprofessionella team;

  Sammanfattning : Bakgrund: Elevhälsan är en väsentlig resurs för elevers lärande, utveckling och hälsa. Samsyn om hälsofrämjande-, förebyggande- och åtgärdande perspektiv är av betydelse för eleverna. Syfte: Att undersöka hur elevhälsans professioner uppfattar det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande uppdraget. LÄS MER