Sökning: "Tvärsnittsstudier"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Tvärsnittsstudier.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKORS ATTITYDER TILL EUTANASI/ASSISTERAT SJÄLVMORD I LÄNDER UTAN LEGALISERING - EN LITTERATURÖVERSIKT

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Katarina Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund. Det finns en stor kunskapslucka om sjuksköterskors attityder till dödshjälp, dels i den pågående debatten om en legalisering i flertalet länder, dels i den empiriska forskningen. Detta trots att det är sjuksköterskorna som möter och vårdar patienter i livets slutskede. Syfte. LÄS MER

 2. 2. Orsaker till brister i ungdomars sömnvanor

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Amcoff Tove; Wallin Emilie; [2019]
  Nyckelord :Ungdomar; sömnvanor; elevhälsa; livskvalitet; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många studier visar att sömnen och dess kvalitet och duration är försämrad hos många ungdomar. Bristande sömn kan leda till sämre skolresultat, psykisk ohälsa och nedsatta kognitiva förmågor. LÄS MER

 3. 3. Hur överensstämmer patienters kosthållning med Nordiska Näringsrekommendationer efter akut koronal händelse : en kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Rebekka Holmgaard; Sabina Svärd; [2018]
  Nyckelord :Diet; Nutrition Policy; Acute Coronary Syndrome; Secondary prevention; Cross-Sectional Studies; Kost; Näringsrekommendationer; Akut koronarsyndrom; Sekundärprevention; Tvärsnittsstudier;

  Sammanfattning : En hälsosam kosthållning minskar risken för kardiovaskulär sjukdom och bidrar till en minskad risk för akut koronart syndrom. De nordiska näringsrekommendationerna innehåller riktlinjer för att förebygga kardiovaskulär sjukdom, och dessa har vidare kvantifierats av Livsmedelsverket. LÄS MER

 4. 4. Påverkan av motorisk kontrollträning för skuldran : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Rickard Nilsson; Anna Wettergren; [2017]
  Nyckelord :dyskinesi; fysioterapi; motorisk kontroll; scapula.;

  Sammanfattning : Introduktion: Motorisk kontrollträning bygger på motorisk inlärningsteori och används för att korrigera rörelsemönster. Metoden har utvärderats för nack- och ländryggbesvär men ingen sammanställning har gjorts för skuldran. LÄS MER

 5. 5. Överträning av sporthästar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Tove Hongisto; [2017]
  Nyckelord :häst; träning; överträning;

  Sammanfattning : Överträning är ett syndrom som förekommer såväl hos hästar som människor. Syndromet orsakas av ett alldeles för utmanande träningsprogram, och vid överträning sjunker prestationsförmågan utan att några kliniska förändringar ses. Prestationssänkningen håller i sig i 2–3 veckor fast den övertränade individen slutar träna. LÄS MER