Sökning: "Tvångsåtgärder"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade ordet Tvångsåtgärder.

 1. 1. Krav på drogfrihet - hemlöshetens tvångsåtgärd? En narrativ studie om hemlöshet och missbruk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Kristina Salén; Julia Mellberg; [2021]
  Nyckelord :Hemlöshet; missbruk; krav på drogfrihet; inackorderingshem; narrativ; SOU; tvång; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersökte de historiska och samtida narrativen kring hemlöshet och missbruk i sju av statens offentliga utredningar (SOU:er) publicerade mellan 1962 och 2018. Syftet med undersökningen var att genom kartläggning av narrativen nå förståelse för krav på drogfrihet på inackorderingshem för hemlösa; hur det kan motiveras och var det kommer ifrån. LÄS MER

 2. 2. Det handlar om att släcka småbränder : Sjuksköterskans erfarenheter av att använda omvårdnadsåtgärder för att minska tvångsåtgärder inom den rättspsykiatriska vården

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lina Welin; Ellen Forsberg; [2021]
  Nyckelord :Det vårdande systemet; omvårdnadsåtgärder; psykiatrisk tvångsvård; psykiatrisk vård; sjuksköterskans erfarenheter.;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Inom den rättspsykiatriska vården förekommer tvångsåtgärder, som av sin natur anses problematiska och kan leda till lidande för både patienten och vårdpersonal. Det är därav av viktigt att diskutera och reflektera över hur, när och varför tvångsåtgärder används för att minska antalet tvångsåtgärder. LÄS MER

 3. 3. Arbetsvillkor som underlättar respektive försvårar utförande av tvångsåtgärder inom barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elina Jidesjö; [2021]
  Nyckelord :Barn- och ungdomspsykiatri; BUP; Psykiatri; Tvångsvård; Tvångsåtgärd; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Tidigare studier visar att tvångsåtgärder inom barn- och ungdomspsykiatrisk (BUP) slutenvård väcker känslor hos samtliga involverade. Dock finns knapphändigt med forskning inom området. LÄS MER

 4. 4. Mellantvång, reglerat eller oreglerat? : En kvalitativ studie om socialsekreterares resonemang kring mellantvång

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Signe Strömqvist; Olivia Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Compulsory care; delinquency; street-level bureaucracy; semi coercive measures; preventive interventions; voluntary treatment; Tvångsåtgärder; normbrytande beteende; handlingsutrymme; 22 § LVU; mellantvång; frivilliga insatser;

  Sammanfattning : This research will explore how social workers in the Swedish childcare system argue about semi coercive measures, tensions between voluntariness and coercion, and their discretion for those actions. Semi coercive measures are regulated by The Care of Young Persons Act (LVU), section 22. To investigate this a qualitative method was adopted. LÄS MER

 5. 5. Avskiljning och fastspänning inom den psykiatriska heldygnsvården : En litteraturstudie om sjuksköterskors perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ebba Rigbo; Julia Lejdel Lundahl; [2020]
  Nyckelord :Tvångsåtgärder. Sjuksköterskeperspektiv. Psykiatrisk vård.;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Tvångsåtgärder, som avskiljning och fastspänning, har under lång tid varit en del av den psykiatriska vården. Dessa åtgärder är underlag för etisk kontrovers i relation till både autonomiprincipen och pliktetiken. LÄS MER