Sökning: "Tvåspråkighet hos barn i Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Tvåspråkighet hos barn i Sverige.

 1. 1. Referentiell kohesion och temporal förankring i barns narrativer : Jämförelse mellan enspråkiga svensktalande och flerspråkiga engelsk-svensktalande barn

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap

  Författare :Linnea Finnstedt; [2014]
  Nyckelord :multilingualism; bilingualism; English; Swedish; narratives; referential cohesion; temporal anchoring; COST Action IS0804; speech and language pathology; flerspråkighet; tvåspråkighet; engelska; svenska; narrativer; referentiell kohesion; temporal förankring; COST Action IS0804; logopedi;

  Sammanfattning : Andelen flerspråkiga barn i Sverige ökar och följdaktligen så även behovet av kunskap om deras språkutveckling. Flerspråkiga barns språkutveckling har visat sig skilja sig i viss mån från den hos enspråkiga barn och då normer för flerspråkiga barns språkutveckling saknas i logopedisk verksamhet idag finns en osäkerhet kring hur deras språkutveckling bör bedömas. LÄS MER

 2. 2. Monokulturella eller interkulturella språkliga praktiker i förskolan? : En studie om sociala och materiella resursers betydelse för flerspråkiga barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Kirenia Guerrero Casas; [2014]
  Nyckelord :modersmål; förskolan; materiella resurser; sociala resurser; kulturella resurser;

  Sammanfattning : Andelen förskolebarn som växer upp med ett eller flera språk utöver svenska ökar i Sverige. För dessa barn är det viktigt att fortsätta utveckla sitt första språk, modersmålet, samtidigt som de lär sig svenska. LÄS MER

 3. 3. Narrativ förmåga på franska och svenska : En komparativ studie om enspråkiga och simultant flerspråkiga barn

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Anne Haessig; Linda Tuvås; [2013]
  Nyckelord :logopedi; barn; flerspråkighet; tvåspråkighet; språkutveckling; språkförmåga; bedömning; narrativ; narrativer; berättarförmåga; makrostruktur; story grammar; franska; svenska; språkdominans; dominant; språk; språkstörning; enspråkig; enspråkiga; flerspråkig; flerspråkiga; tvåspråkig; tvåspråkiga;

  Sammanfattning : Idag växer var femte barn i Sverige upp med fler än ett språk i sin vardag. Flerspråkiga barn följer samma steg i sin språkutveckling som barn som växer upp med endast ett språk. LÄS MER

 4. 4. Barn berättar på svenska och engelska : En explorativ studie om narrativer hos flerspråkiga barn i tidig skolålder

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Sara Härdelin; Ingrid Naylor; [2012]
  Nyckelord :multilingualism; bilingualism; language development; narratives; story grammar; Swedish; English; flerspråkighet; tvåspråkighet; språkutveckling; narrativer; story grammar; svenska; engelska;

  Sammanfattning : Att växa upp i en miljö där två eller flera språk talas blir allt vanligare. Dock finns det begränsade kunskaper om hur språket hos flerspråkiga barn med misstänkt språkstörning bör bedömas. Denna studie utforskade den narrativa förmågan hos en grupp flerspråkiga barn i Sverige med typisk språkutveckling. LÄS MER

 5. 5. Simultant flerspråkiga barns narrativa förmågor : Referensdata för svensk-engelsktalande barn

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Annika Leback; Lisa Nilsson; [2012]
  Nyckelord :simultaneous bilingualism; bilingual first language acquisition; narratives; macrostructure; story grammar; microstructure; narrative comprehension; crosslinguistic influence; speech and language therapy; simultan flerspråkighet; tvåspråkighet; narrativer; makrostruktur; story grammar; mikrostruktur; narrativ förståelse; tvärspråkligt inflytande; logopedi;

  Sammanfattning : Det saknas logopediskt bedömningsmaterial normerat för flerspråkiga barn, och kunskapen om dessa barns typiska tal- och språkutveckling är begränsad hos logopeder i Sverige. Detta leder till över- och underdiagnostisering av språkstörning. Denna studie syftar till att undersöka svensk-engelsktalande barns narrativer (berättelser). LÄS MER