Sökning: "Tvåspråkighet"

Visar resultat 1 - 5 av 290 uppsatser innehållade ordet Tvåspråkighet.

 1. 1. Att tänka för att tala om rörelse på franska : en kontrastiv studie i hur svenska franskstudenter uttrycker spatial rörelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Martin Olsson; [2020]
  Nyckelord :rörelsetypologi; rörelsesituation; V-språk; S-språk; manner salience; conflation pattern; franska; tvåspråkighet; psykolingvistik; spårkinlärning; motion typology; motion event; V-language; S-language; French; bilinguism; psycholinguistics; language acquisition; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : It is well known within typological linguistics that the expression of motion is language-specific. In Swedish the manner of a motion is typically expressed in a verb while the path of motion is expressed in a satellite connected to the verb (S- languages), whereas, in French, typically the path of motion is expressed in the verb and the manner is omitted. LÄS MER

 2. 2. Problemlösning i matematik för andraspråkselever : Lärares egna erfarenheter av språkbarriärer inom problemlösning och hur matematikundervisningen anpassas för att gynna andraspråkselever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mikaela Karlsson; Ellinor Gavelin; [2020]
  Nyckelord :problemlösning; matematik; andraspråkselever; lärarnas uppfattning; tvåspråkighet; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få insikt i vilka erfarenheter lärare har av problemlösning inom matematik för andraspråkselever. Erfarenheterna bygger på tre nivåer som innefattar hur lärarna anpassar undervisningen, vilken påverkan lärare upplever det har på elevers problemlösning att de är andraspråkselever samt vilket stöd som finns tillgängligt för lärarna i verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Lärares uppfattningar om att främja andraspråkselevers läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Annika Lund; Amanda Petersson; [2020]
  Nyckelord :andraspråkselever; Billingualism; Interaktion; L2 students´; modersmål; native language; samtal; skolspråk; vardagsspråk; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : För att kunna erbjuda en främjande läsutveckling för andraspråkselever krävs mycket arbete och en medvetenhet om alla enskilda elevers behov. Det finns många olika undervisningsmetoder i samspel med varierade tillämpningar som används i läsundervisningen, frågan är vilka som anses speciellt främjande. LÄS MER

 4. 4. Motivation för modersmålsundervisning i japanska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hisayo Majstrovic Oki; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Motivation är en mycket viktig nyckel till en bra utbildning. En stor utmaning för oss pedagoger är att graden av elevers motivation varierar mycket och därför ämnar jag studera och analysera vilka möjliga faktorer som påverkar deras motivation att lära sig modersmålet. LÄS MER

 5. 5. Tvåspråkighet: Tecknat och talat språk hos barn med och utan hörselnedsättning. En jämförande systematisk litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofie Dahlberg; Sara Mansour; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER