Sökning: "Tvåvägs-symmetrisk kommunikation"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Tvåvägs-symmetrisk kommunikation.

 1. 1. Corporate social responsibility communication in apparel retail industry

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Natalie Saati; [2021]
  Nyckelord :apparel retail; CSR commitment; CSR communication; CSR communication strategy; CSR motives; institutional theory; legitimacy; sustainability; CSR; CSR engagemang; CSR kommunikation; CSR kommunikationsstrategier; CSR motiv; hållbarhet; institutionell teori; klädhandlare; legitimitet;

  Sammanfattning : The apparel industry is accused of being socially and environmentally irresponsible. Due to the growing awareness of the social and environmental impact caused by the apparel industry, stakeholders are increasingly vigilant and demand ethical corporate behavior. LÄS MER

 2. 2. Lägg märke till varumärket : En kvantitativ undersökning kring hur varumärket Hollister jobbar med kommunikation för att stärka sitt varumärke.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Lovisa Leijonklo; [2014]
  Nyckelord :Brand; Brand building; Visual communication; two-way symmetrical communication; communication channels; quantitative studie; online questionnaire survey; Hollister.; Varumärke; Varumärkesbyggande; Visuell kommunikation; Tvåvägs-symmetrisk kommunikation; kommunikationskanaler; kvantitativ studie; webbenkät; Hollister.;

  Sammanfattning : The purpose of the case study is to research whether the brand Hollister can establish themselves to their target audience working with communication. To achieve the goal with the study, the following theories has been applied: brand building, visual communication, two-way symmetricalcommunication and communication channels. LÄS MER

 3. 3. Friluftsliv i ett förändrat kommunikationslandskap : En kvalitativ undersökning kring hur ny mediekonsumtion påverkar Umeå kommuns kommunikation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Ylva Utterström; [2014]
  Nyckelord :Public sector; new media consumption; sociala media; social communication; two- way symmetrical communication; communication strategy; qualitative study; Umeå municipality; Offentlig sektor; ny mediekonsumtion; sociala medier; samhällskommunikation; tvåvägs-symmetrisk kommunikation; kommunikationsstrategi; kvalitativ studie; Umeå kommun;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine which communication channels and communication strategies Umeå municipality could use for information concerning outdoor recreation. To achieve this aim the following theories and views have been applied: social communication, communication strategies, two-way symmetrical communication, social media and uses and gratifications. LÄS MER

 4. 4. Blogga vårt varumärke! : Hur PR-utövare bör bemöta bloggare utifrånbloggarnas perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alma Johansson; Caroline Lundgren; [2012]
  Nyckelord :PR; bloggers; relations; two-way symmetric communication; digital identity; brand; PR; bloggare; relationer; tvåvägs-symmetsisk kommunikation; digital identitet; varumärke;

  Sammanfattning : Web 2.0 har möjliggjort och öppnat upp för en ny typ av mellanmänsklig kommunikation. Numera kan vem som helst starta sin egen offentliga och lättillgängliga webbplattform där digitala dialoger frodas och med det skapas attraktiva marknadsplatser för företag. LÄS MER