Sökning: "Tv-serie"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet Tv-serie.

 1. 1. ’’Why is my boy playing with a barbie?’’ -En kvalitativ innehållsanalys om hur könsstereotyper konstrueras i tv-serien Friends

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Felicia Carlqvist; [2019]
  Nyckelord :Friends; gender; third wave feminism; sitcom; stereotypes;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the popular tv-serie Friends to perceive how gender stereotypes are constructed within the serie. The study consists of seven different episodes with various scenes involving gender stereotypes. LÄS MER

 2. 2. Game of Thrones som identitet : En studie om hur en tv-serie blir till ens identitet i en Facebookgrupp

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Alexandra Örn; Hanna Svanberg; [2019]
  Nyckelord :Facebook; convergence; participant culture; identity creation; qualitative content analysis; Game of Thrones; Facebook; konvergens; deltagarkultur; identitetsskapande; innehållsanalys; Game of Thrones;

  Sammanfattning : Denna studien har analyserat hur fansen till den slutna Facebookgruppen “Game of Thronesdiscussions” skapar sig en identitet efter serien Game of Thrones. För att kunna ta reda pådetta har 48 kommentarer, inlägg och memes valts ut och sedan analyserats utifrån metodenkvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 3. 3. Kvinnorna och SKAM : En kvalitativ studie om hur kvinnorna porträtteras i den norska tv-serien SKAM

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Isabelle Larsson; Sanna Sörman; [2018]
  Nyckelord :SKAM; Feminism; Analys; Semiotik; Tv-serie;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen kommer att utreda hur kvinnor porträtteras i den norska tv-serien SKAM. Serien SKAM har varit en av de senaste årens största succé när det kommer till tv-serier. Serien har fått både kritik och hyllningar under de senaste åren. En stor del av kritiken som riktats mot SKAM handlar om hur serien porträtterar kvinnorna. LÄS MER

 4. 4. "Strong like a woman" : En kritisk diskursanalys av Netflix kategori "Serier med en stark kvinnlig huvudkaraktär" utifrån ett feministiskt medieteoretiskt ramverk

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Tilda Hellman; [2018]
  Nyckelord :femininitet; representation; post-feminism; Netflix; TV-serie; kritisk diskursanalys; Norman Fairclough;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att analysera och problematisera Netflix kategori ”Serier med en stark kvinnlig huvudkaraktär” utifrån valda begrepp inom feministisk medieteori. Det valda teoretiska ramverket och tidigare forskningen låg som grund för hur problemformulering skapats. LÄS MER

 5. 5. "Believe me, past a certain age, a man without a family can be a bad thing!" : En narrativ analys av maskuliniteter i första säsongen av tv-serien True Detective.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Michael Hurtig; Alexander Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :Narrative analysis; tv-series; hegemonic masculinity; the professional plot; True Detective; masculinity; Narrativ analys; tv-serie; hegemonisk maskulinitet; the professional plot; True Detective.;

  Sammanfattning : This thesis aims at identifying, through Will Wright methods of narrative analysis, how the different masculinities are represented in the first season of the TV-series True Detective via the protagonists Rust Cohle and Marty Hart. Theories about hegemonic masculinity and Will Wright's theories for narrative analysis are further applied to see how these similarities and differences are formed by what Wright calls “the professional plot". LÄS MER