Sökning: "Tv-serie"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet Tv-serie.

 1. 1. ’’Why is my boy playing with a barbie?’’ -En kvalitativ innehållsanalys om hur könsstereotyper konstrueras i tv-serien Friends

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Felicia Carlqvist; [2019]
  Nyckelord :Friends; gender; third wave feminism; sitcom; stereotypes;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the popular tv-serie Friends to perceive how gender stereotypes are constructed within the serie. The study consists of seven different episodes with various scenes involving gender stereotypes. LÄS MER

 2. 2. Kvinnorna och SKAM : En kvalitativ studie om hur kvinnorna porträtteras i den norska tv-serien SKAM

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Isabelle Larsson; Sanna Sörman; [2018]
  Nyckelord :SKAM; Feminism; Analys; Semiotik; Tv-serie;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen kommer att utreda hur kvinnor porträtteras i den norska tv-serien SKAM. Serien SKAM har varit en av de senaste årens största succé när det kommer till tv-serier. Serien har fått både kritik och hyllningar under de senaste åren. En stor del av kritiken som riktats mot SKAM handlar om hur serien porträtterar kvinnorna. LÄS MER

 3. 3. "Strong like a woman" : En kritisk diskursanalys av Netflix kategori "Serier med en stark kvinnlig huvudkaraktär" utifrån ett feministiskt medieteoretiskt ramverk

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Tilda Hellman; [2018]
  Nyckelord :femininitet; representation; post-feminism; Netflix; TV-serie; kritisk diskursanalys; Norman Fairclough;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att analysera och problematisera Netflix kategori ”Serier med en stark kvinnlig huvudkaraktär” utifrån valda begrepp inom feministisk medieteori. Det valda teoretiska ramverket och tidigare forskningen låg som grund för hur problemformulering skapats. LÄS MER

 4. 4. "Believe me, past a certain age, a man without a family can be a bad thing!" : En narrativ analys av maskuliniteter i första säsongen av tv-serien True Detective.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Michael Hurtig; Alexander Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :Narrative analysis; tv-series; hegemonic masculinity; the professional plot; True Detective; masculinity; Narrativ analys; tv-serie; hegemonisk maskulinitet; the professional plot; True Detective.;

  Sammanfattning : This thesis aims at identifying, through Will Wright methods of narrative analysis, how the different masculinities are represented in the first season of the TV-series True Detective via the protagonists Rust Cohle and Marty Hart. Theories about hegemonic masculinity and Will Wright's theories for narrative analysis are further applied to see how these similarities and differences are formed by what Wright calls “the professional plot". LÄS MER

 5. 5. Gricean Maxims in the TV Series The Office : An analysis of the character Dwight regarding failure to observe Gricean maxims

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Johan Lööf; [2018]
  Nyckelord :humor; The Office; Grice s maxims; conversational maxims; violation of maxims.; humor; The Office; Grices maximer; Grices samtalsmaximer; överträdelse av maximer.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze the rule breaking of Gricean conversational Maxims and how it is used in the TV series The Office. The character Dwight has been in focus, and the main goal of this study is to find out if and how he violates the Gricean Maxims in conversations. LÄS MER