Sökning: "Tv-spel"

Visar resultat 1 - 5 av 227 uppsatser innehållade ordet Tv-spel.

 1. 1. Kvinnors representation i tv-spel : En studie om genus i Elden Ring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Josefine Eriksson; Elin Nordström; [2022]
  Nyckelord :Medievetenskap; kommunikationsvetenskap; Tv-spel; HiG; Genus; Elden Ring; kvinnor;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka moderna tv-spel utifrån ett feministiskt perspektiv. Hur mycket misogyni finns det och hur uttrycker det sig i så fall. LÄS MER

 2. 2. Avatarens nya köp – En studie om hur kön påverkar motivationer att köpa icke-funktionella varor i free-to-play spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Markus Lindström; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : TV-spel som är gratis för spelare att spela men som kan innehålla saker som spelare kan betala för i spelet kan också kallas för “free-to-play” spel. Vissa av dessa free-to-play spel tillåter spelare att köpa saker som inte påverkar hur spelet fungerar. Detta kan vara saker som förändrade utseenden eller animationer som Marder, B. LÄS MER

 3. 3. “I want to steal that car! -Oh no, just another impulse from a video game” : En kvantitativ enkätstudie om svenska tv-spelares upplevelse av Game Transfer Phenomena

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Andreas Mårtensson; [2022]
  Nyckelord :Game Transfer Phenomena; cyberpsychology; ludology; video games; Game Transfer Phenomena; cyberpsykologi; ludologi; tv-spel;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka om och hur svenska tv-spelare från olika Facebook-forum har upplevt Game Transfer Phenomena. GTP är ett fenomen där tv-spelens värld påverkar tv-spelarna efter att de slutat spela. Utifrån psykologen Angelica B. LÄS MER

 4. 4. "Jag vill springa mot något, inte bort" : en religionsantropologisk och religionssociologisk undersökning av Stephen Kings filmserie DET som senmodern övergångsrit.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Tina Liebl; [2022]
  Nyckelord :övergångsrit; ungdomskultur; religion; att bli vuxen; film; tematisk analys; Arnold van Gennep; Thomas Ziehe;

  Sammanfattning : Den snabba samhällsutvecklingen har lett till nya möjligheter, men också nya utmaningar för ungdomar som står på tröskeln till vuxenvärlden. Livet för unga människor idag är i stor utsträckning präglat av val där idéer hämtas från den globala populärkulturen och digitala sociala forum, där detta tjänar som inspiration till att individualisera den egna livsåskådningen och identiteten. LÄS MER

 5. 5. Ljus i TV-spel : Hur ljus påverkar spelares upplevelse i spel med förstapersonsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Hugo Davidsson; [2022]
  Nyckelord :Ljus; spel; öppen värld; förstapersonsperspektiv;

  Sammanfattning : Det finns många sätt som spelutvecklare kan använda ljus vid skapandet av spelet. Två exempel på hur ljus kan användas är, dels för att lysa upp eller för att vägleda. Den här studien har haft i syfte att utforska hur spelare upplever ljuset som är synligt i spel. LÄS MER